Tab Menu

Encode/Decode text

Normal Text/HTML/JavaScript   (Select all...)


Escaped Text/HTML/JavaScript   (Select all...)


#bl0 Sau khi Escaped xong, paste nó vào đoạn code bên dưới. Tiếp theo copy đoạn code bên dưới vào website. #code <script language="javascript">
document.write( unescape(' Paste văn bản đã Escaped vào đây ') );
</script> #/code

Hiện có 0 comments

Post a Comment

Bạn có thể tự do cho ý kiến, thảo luận về bài viết này nhưng phải theo những điều khoản sau:
- Phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết.
- Không mang tính chất chính trị...
- Hạn chế sử dụng Ẩn danh, hãy dùng Tên/URL để thay thế.
Lưu ý : Có thể sử dụng tag HTML cơ bản trong comment: br, b, i, u, a href= ...

:)
:(
;)
:D
=))
:-/
:x
I-)
@-)
=D:
:-q
:-w
[-X
B-)
:((
:-B
:-h
:x(
:-*
~O)
@};-

AboutRSS
Coming soon... :))