Tab Menu

Tạo virtual host trong Xampp

Tạo virtual host trong Xampp Install virtual hostin Xampp.
Hôm nay cuối tuần ùi, tranh thủ nghĩ trưa post bài chia sẻ với cùng các bạn nè. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau cấu hình virtual host cho apache server ở đây s dùng xampp. Khái niệm virtual host có lẽ sẽ xa lại với một số bạn (hôm qua s cũng đâu biết nó là gì! ^^), nhưng nếu bạn yêu thích WEB thì sớm muộn gì bạn cũng phải biết về nó.
Tại sao ngay lúc này không cùng www.blogit.info làm quen nó nhỉ!

#bl2 Để nhanh chóng tiếp cận, s xin nói nôm na về virtual host (VH) như thế này: nó là một cách để làm cho bạn có thể sử dụng nhiều domain trên cùng một server. Còn nói thật ra thì nó cũng là một khái niệm lớn, các bạn có thể tham khảo thêm ở wikipedia. #bllink
#bl2 Đến đây có lẽ bạn đã biết VH là gì rồi đúng không. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi vào vấn đề chính nhé.
- Thông thường khi cài xampp, bạn thường chạy site của bạn với url dạng http://localhost/dirroot/.... Với vitualhost bạn có thể tùy chỉnh được domain dạng http://mysite.com, tạo subdomain http://forum.mysite.com (Name-based Virtual Hosts). Một hướng khác, bạn có thể cấu hình cho mỗi domain một server, mỗi port một server khác nhau (IP-based Virtual Hosts) như ví dụ bên dưới và cả một RootDocument (htdocs) ở bất cứ đâu bạn thích cho từng domain
http://mysite.vn với server 123.12.0.6
http://mysite.vn:8080 với server 123.12.0.7
http://mysite.com với server 14.1.110.78
#bl2 Article này s chỉ chia sẻ cùng các bạn cách cấu hình theo Name-based, nếu các muốn tìm hiểu về IP-based hãy tham khảo link cuối bài nhé. Công việc của chúng ta là tạo một domain mới + subdomain và tạo mới một "htdocs" với tên www trong ổ D:/ nha. Bắt đầu nào!! @hanhphuc
#bl3 Đầu tiên các bạn vào xampp/apache/conf/extra/httpd-vhosts.conf và thêm giống như đoạn sau
<virtualhost>
  DocumentRoot "D:/www"
  ServerName mysite.com
  ServerAlias www.mysite.com home.mysite.com
  ServerAdmin master@mysite.com
  ErrorLog "D:/www/logs/mysite.com-error.log"
</virtualhost>
Và hãy chắc rằng dòng này đã được uncomment
NameVirtualHost *:80
#bl3 Tiếp theo chúng ta truy cập vào file xampp/apache/conf/httpd.conf. Thêm vào đoạn script sau đây để thay đổi quyền truy cập folder làm RootDocument mới.
<Directory "D:/www">
   Options Indexes FollowSymLinks Includes ExecCGI
   AllowOverride All
   Order allow,deny
   Allow from all
</Directory>
- Nếu lỗi 403 Forbidden bạn có thể thay bằng
<Directory "D:/www">
  Options Indexes FollowSymLinks Includes ExecCGI
  AllowOverride All
  Require all granted
</Directory>
#bl3 Để hoàn tất, chúng ta cần thêm vài dòng trong file host: C:\Windows\System32\drivers\etc.
127.0.0.1    mysite.com
 127.0.0.1    www.mysite.com
 127.0.0.1    home.mysite.com
#bl3 OK! restart lại xampp và thử gõ mysite.com vào trình duyệt xem thành quả nhé.

#blsrc Reference: http://httpd.apache.org
Cùng wWw.blogit.info chia sẻ Tips and Tutorials  4

Hiện có 1 comments :

Anonymous

Chào admin
nếu xampp của mình đã change thành port 9000 rồi
thì virtual host sẽ cấu hình thế nào?
httpd.conf
#Listen 0.0.0.0:80
#Listen [::]:80
Listen 9000

Post a Comment

Bạn có thể tự do cho ý kiến, thảo luận về bài viết này nhưng phải theo những điều khoản sau:
- Phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết.
- Không mang tính chất chính trị...
- Hạn chế sử dụng Ẩn danh, hãy dùng Tên/URL để thay thế.
Lưu ý : Có thể sử dụng tag HTML cơ bản trong comment: br, b, i, u, a href= ...

:)
:(
;)
:D
=))
:-/
:x
I-)
@-)
=D:
:-q
:-w
[-X
B-)
:((
:-B
:-h
:x(
:-*
~O)
@};-

AboutRSS
Coming soon... :))