Tab Menu

RSS Ticker - Đọc rss với jQuery

RSS Ticker - Đọc rss với jQuery gAjax RSS Ticker.
RSS Ticker là một trình đọc RSS linh hoạt đó là vô cùng dễ dàng để thiết lập để khởi động. Nó giúp bạn hiển thị các bài đăng từ những trang chia sẻ rss ngay trên blog, website của mình thật dễ dàng. Hơn nữa, bạn có thể hiển thị kết quả từ nhiều nguồn feed và sắp xếp chúng theo nhiều cách khác nhau...

#bl2 Đoạn script sử dụng Google Ajax Feed API và gAjax RSS engine. Here's a summary of features of this script @leluoi
 • Trộn lẫn (intermixed) nhiều nguồn RSS để hiển thị và cho phép đặt nhãn riêng cho từng nguồn.
 • Tùy chọn số entries hiển thị, nếu có nhiều ngồn thì số lượng này sẽ trãi đều cho từng nguồn cấp.
 • Chỉ định các phần hiển thị trên một entry như "label", "date", "description", "snippet"...
#bl1 Cài đặt
- Chèn đoạn bên dưới trong tag HEAD của site
<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/jsapi"></script>
<script type="text/javascript" src="gfeedfetcher.js"></script>
<script type="text/javascript" src="gajaxticker.js">
- Bạn hãy download các file *.js và ảnh dưới đây và upload lên hosting của bạn
- Finally, để hiển thị nó như mong muốn, bạn chỉ việc copy đoạn script sau và chỉnh lại đôi chút theo ý muốn của bạn
<script type="text/javascript">

var cssfeed=new gfeedrssticker("example1", "example1class", 2000, "_new")
cssfeed.addFeed("CSS Drive", "http://www.cssdrive.com/index.php/news/rss_2.0/") 
cssfeed.addFeed("Digg", "http://digg.com/rss/index.xml") 
cssfeed.displayoptions("date") 
cssfeed.setentrycontainer("div")
cssfeed.filterfeed(10, "date")
cssfeed.entries_per_page(1)
cssfeed.init()
</script>

#bl1 Documents

new gfeedrssticker("id", "cssclass, pause, "[link_target]")
- Khai báo Feed RSS
Parameters:
 • id: Một tag DIV với id duy nhất bạn chỉ định sẽ được tạo ra để hiển thị Feed.
 • cssclass: Tương tự, thẻ DIV trên sẽ có class được bạn chỉ định. Nó thuận tiện cho bạn trong việc cài đặt CSS.
 • pause: Thời gian delay giữa các feed tính bằng milliseconds (ie: 3000).
 • [link_target]: Tùy chọn có hoặc không.
Example:
var ticker=new gfeedrssticker("someid", "someclass", 2500, "_new")
instance.addFeed("label", "feedurl")
- Thêm vào một nguồn cấp rss, bạn có thể có nhiều method này.
Parameters:
 • label: Tên của nguồn cấp rss do chính bạn đặt để phân biệt nếu có nhiều nguôn cấp.
 • feedurl: URL đến các trang chia sẻ RSS feed. (*)
Example:
instance.addFeed("Slashdot", "http://rss.slashdot.org/Slashdot/slashdot")
instance.displayoptions(space_delimited_keywords)
- Mặc định chỉ có tiêu đề của entry được hiển. Bằng cách thêm các tùy chỉnh bạn thể hiển thị thêm "label", thời gian ("date", "time", "datetime"), đoạn trích ("snippet") hay toàn bộ entry ("description").
Example:
eg1: instance.displayoptions("datetime")
eg2: instance.displayoptions("date label snippet")
eg3: instance.displayoptions("datetime label description")
instance.filterfeed(int, ["sortby"])
Parameter:
 • int: Chỉ định tổng số entry được retrieve và hiển thị
 • ["sortby"]: Sort các entry theo các keywords được bạn chỉ định "date", "label", or "title". Default is by "date".
Examples:
eg1: instance.filterfeed(6, "date")
eg2: instance.filterfeed(5, "label")
instance.setentrycontainer(TagName)
- Chỉ định tên của tag mà bạn chọn để chứa các entry. By default là "div".
Examples:
eg1: instance.setentrycontainer("li")
eg2: instance.setentrycontainer("p")
instance.entries_per_page(int)
- Xác định số entry hiển thị trên một lần (một trang). By default là 1
instance.onfeedload()
- Dùng để gọi một hoạt động nào đó khi quá trình retrieve hoàn tất. (Không cần thiết lắm)
Examples:
instance.onfeedload=function(){
alert("RSS Displayer has loaded!")
}
instance.init()
- Gọi chức năng này ở cuối để kết thúc quá trình setting.

#bl2 Chiều Sài Gòn...

Cùng SaliproIT Blog chia sẻ Thế giới công nghệ 4.5 sao

Hiện có 3 comments

Buzzed

Chào bạn. bạn có thể hướng dẫn giúp mình cách chèn cái slide chuyển động các bài viết 12345 như của bạn ở trang home đc ko. Cảm ơn bạn nhiều :)

Salipro Phạm

Hi @Buzzed , mình rất sẵn lòng. Trước khi làm, bạn cần biết một chút về jQuery và CSS. Blog của bạn là gì ak?!

Sang Vo
This comment has been removed by the author.

Post a Comment

Bạn có thể tự do cho ý kiến, thảo luận về bài viết này nhưng phải theo những điều khoản sau:
- Phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết.
- Không mang tính chất chính trị...
- Hạn chế sử dụng Ẩn danh, hãy dùng Tên/URL để thay thế.
Lưu ý : Có thể sử dụng tag HTML cơ bản trong comment: br, b, i, u, a href= ...

:)
:(
;)
:D
=))
:-/
:x
I-)
@-)
=D:
:-q
:-w
[-X
B-)
:((
:-B
:-h
:x(
:-*
~O)
@};-

AboutRSS
Coming soon... :))