Tab Menu

Địa ngục biến tướng đồ 2 - (tranh vẽ trọn bộ)

Địa ngục biến tướng đồ, tranh vẽ trọn bộ Painting of Scenes of the Hells

16. Bảo trụ địa ngục.
Là địa ngục ôm cột. Ngạn ngữ nói: bảo noãn tư dâm dục là no ấm nghĩ dâm dục. Ngày nay tà dâm lan tràn, người thọ tội báo này là lúc sanh tiền rất ưa thích dâm dục như tà dâm hiếp dâm, buôn bán các loại khiêu dâm như sách, tạp chí, băng video và đĩa CD, VCD, DVD, hoặc tự mình quay phim hoặc cất giữ cùng nhau chiếu xem v.v...
Sau khi chết đều đọa địa ngục này thân ôm lấy cột đồng cháy đỏ. Toàn thân máu thịt cháy khét, chết rồi lại sống, sống rồi lại chết. Thống khổ không thể tả. Sau khi đã thọ báo, phần nhiều đọa vào súc sanh. Súc sanh đã thọ xong, được thân người phần nhiều bần tiện đoản mạng, hoặc sanh nơi hoàn cảnh ác liệt.

17. Hỏa sàng địa ngục
Là địa ngục giường lửa. Hỏa Sàng Địa Ngục giống như người hiện nay dùng miếng sắt để nướng thịt. Trong kinh luật dị tướng nói: Người phạm tà dâm, đàn ông thì ôm lấy cột đồng, đàn bà thì nằm trên giường sắt. Như trong kinh chánh pháp niệm xứ nói: Người ưa thích sát sanh, thiêu nướng chiên nấu, kho chưng thịt của chúng sanh hoặc dẫm đạp kiến côn trùng. Sau khi chết đều đọa vào địa ngục này, cái khổ của tội hình, thời gian rất dài, không thể tưởng tượng được. Tội báo này thọ xong, còn phạm những tội nghiệp khác lại đọa vào địa ngục khác đều phải chịu tội, cho đến khi tội báo thọ hết.

ĐIỆN THỨ HAI LÀ SỞ GIANG VƯƠNG
18. Sở Giang Vương làm chủ điện thứ hai làm chủ Hoạt Đại Địa Ngục, đến đây thọ tội đều do cái nhân sát sanh lúc sanh tiền tạo tác sát nghiệp vô lượng vô biên chịu lấy tội hình giống như lúc sanh tiền đã tạo cái nghiệp này giết nó như thế nào thì phải bị giết như thế ấy. Trong kinh nói người đọa vào Hoạt Đại Địa Ngục là lúc sanh tiền vui thích sát sanh đã tạo tội nghiệp nếu có phân biệt Thượng Trung Hạ thì địa ngục này cũng có phân biệt Thượng Trung Hạ. Nói chung là tất cả đều tùy theo nghiệp lực nặng nhẹ chịu một chỗ thọ báo hoặc nhiều chỗ thọ báo cho đến 16 chỗ, nếu còn có dư tội lại đọa vào địa ngục khác thọ dư báo. Đến trăm ngàn năm mới hết, mà địa ngục này có 16 chỗ khác nhau. Mỗi một chỗ so với mỗi một chỗ càng thống khổ giống như liên hoàn ngục liền nhau như dây chuyền không khác, các thứ khổ hành vĩnh viễn không gián đoạn.

19. Kích phúc địa ngục
Là địa ngục đâm bụng. Trong kinh luật dị tướng nói: Phàm là người lấy tâm ác độc hại chúng sanh, lấy chỉa sắt đâm cá, giết hại các loài thủy tộc hoặc săn bắn cầm thú thì phải chuốc lấy tội báo đâm bụng. Tội báo này chẳng những bị đâm bụng mà còn bị đâm khắp thân thể đến khi máu thịt nát rã mới thôi, đau khổ thê thảm vạn phần, gió thổi thì sống trở lại, phải chịu nhiều lần thọ tội báo, thống khổ không thể tả.

20. Kiếm diệp địa ngục
Là địa ngục lá kiếm. Kinh khởi thế nói lúc sanh tiền không có lòng từ bi, xúi giục kẻ khác dùng dao gậy đánh nhau hoặc sai khiến chiến đấu hoặc tụ tập đại chúng đấu nhau hoặc xâm phạm quốc độ dẫn đến chiến tranh. Sau khi chết đọa vào tội báo này củng cố thế lực mạnh hiếp kẻ yếu đề cao cạnh tranh biến thành đấu tranh, đề cao đấu tranh biến thành chiến tranh. Bá tánh vô tội chịu lấy kiếp nạn trước chưa từng có. Ngày nay địa cầu đã trở thành thôn địa cầu xâm lược chiếm lấy, đều là việc không nên làm, nhìn thấy địa ngục quả báo như thế, chúng ta nên bình tĩnh mà suy nghĩ giá trị và ý nghĩa của đời người tại đâu.

21. Bạt nhiệt lê địa ngục
Là địa ngục kéo lưỡi, thị phi đều do cái miệng. Khẩu nghiệp đã tạo tội ác không có cùng tận, tội báo khổ nhiều thê thảm, bức họa đồ chỉ rõ là kéo lưỡi của tội nhân ra dùng móc sắt kéo cày trên đất. Phật ngôn lưỡng thiệt, nhân lưỡng diện thường thực tha bội nhục. Thọ tội khổ này khóc kêu la không ngừng.
Thọ tội này xong còn phải đọa qua ngục uống nước đồng sắt sôi, thiêu đốt cổ họng kế đến thiêu đốt tim phổi gan ruột v…v. Các thứ khổ sở bởi do miệng lưỡi đã tạo chủng chủng tội nghiệp lại hủy báng Phật, hủy báng Thánh hiền. Tạo lời sanh sự dẫn đến xung đột trọng đại, lừa gạt người già yếu lương thiệt v…v. Sau khi chết đều tránh không khỏi địa ngục kéo lưỡi.

22. Tiên thát địa ngục
Là địa ngục roi vọt, động vật tuy nhỏ cũng là một sanh mạng, cố ý dùng roi đánh hoặc dẫm đạp những động vật nhỏ như kiến, tuy chúng nó không biết nói chuyện, chẳng có khả năng kháng cự nhưng sự đau khổ của chúng nó cùng với người chẳng có khác nhau. Lúc còn sống chẳng có tâm từ bi. Sau khi chết bị roi vọt vào thân như bóng theo hình, một báo trả một báo, chúng ta phải đề cao cảnh giác.

23. Chước triệt địa ngục
Là địa ngục chém chặt. Con người vì muốn ăn ngon no bụng, thích ăn thịt có máu huyết hoặc giết hoặc chặt hoặc còn sống chặt đứt thành miếng, tạo tác sát nghiệp này sau khi chết đều phải chịu quả báo chém chặt. Đích thật là tâm nghiệp họa sư, tự nghiệp họa tác, nghiệp quả phân minh tự làm tự chịu.

24. Hàn băng địa ngục
Là địa ngục lạnh giá. Trong kinh luật dị tướng nói: ném chúng sanh tới chỗ đông lạnh chết, thí như bắt cá đem cá còn sống để trong phòng lạnh đông lạnh chết, ngoài ra sau khi con người vừa tắt thở, lật đật đem người chết cho vào phòng lạnh, điều này thật là bất nhân. Sau khi chết đều đọa vào địa ngục này. Trong Ngọc chuẩn luận khoa nói: ỷ thế hiếp người khiến cho lòng người run sợ cũng đọa vào địa ngục này. Ngày nay có rất nhiều bọn côn đồ dùng thủ đoạn hăm dọa, bức ép đối phương phải tuân theo. Những người này sau khi chết khó mà thoát khỏi ngục này. Người háo sắc, tham uống rượu và bất hiếu với cha mẹ cũng sẽ bị đày vào địa ngục này.

25. Ngạ quỷ địa ngục
Là địa ngục quỷ đói: Nhất niệm sanh tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Đọa vào địa ngục này đều do chủng chủng lòng tham bỏn sẻn, do tham dục sở tạo, không hành pháp bố thí. Nhìn thấy các ngạ quỷ chúng sanh phải chịu khổ đói khát, tự thiêu đốt thân, rất là khổ não, nước mắt như mưa, kêu khóc bi thảm, than thở bi ai, gian nan thống khổ như trong họa đồ vậy.
Quan âm đại sĩ với lòng từ bi đến thí thực cứu khổ cứu nạn. Nếu trong lúc này mà có thể sanh lòng đại sám hối, tức có thể rất mau, thoát khỏi ngạ quỷ đạo.

26. Nùng huyết địa ngục
Là địa ngục máu mủ. Ngọc Lịch nói: Lúc sanh tiền, kẻ ưa thích giết hại sanh linh động vật thì đọa vào địa ngục này, động vật bị giết hại quang cảnh thật là tàn nhẫn, máu chảy như nước kêu rên đến chết. Đây thật là bi thảm, nếu là con người, lẽ nào chúng ta không phẫn nộ, không báo thù chăng. Trong Ngọc Chuẩn luận khoa nói: Người âm mưu đoạt tài sản của kẻ khác, thí dụ như tính kế lừa gạt tiền tài của người già không biết chữ, khiến cho họ lẻ loi, ôm hận mà chết, đây đều là tạo tội đại cực ác, giống như loài quỷ hút máu vậy. Sau khi chết đọa vào địa ngục này đều phải trả nợ.

27. PHẨN NIẾU NÊ ĐỊA NGỤC
Khắp nơi trong cảnh địa ngục này toàn là phân, nước tiểu nhơ nhớt và đồng nóng, chẳng những mùi hôi thúi khó ngửi không thể tả. Trong phân có dòi, dòi cứng như kim cang. Tội nhân ăn dòi, dòi vào trong thân, trước ăn cái môi, sau ăn cái lưỡi. Tiếp tục ăn cổ họng, tim, phổi, lá lách, ruột non, ruột già, gân, ăn hết tất cả máu thịt như thế trải qua vô lượng trăm ngàn năm mới hết. Nếu người lúc sanh tiền thích ăn ruột bao tử của heo bò dê chó, đã uống rượu say sưa, phạm lỗi lầm như ngũ nghịch với cha mẹ, xâm phạm thân hữu, gian dâm với vợ của kẻ khác, bỏ bê sự nghiệp, dùng lời thô lỗ mắng chửi người v…v, đều đọa địa ngục này. Tuy rằng ngày nay khoa học kỹ thuật phát đạt vật chất văn minh, tương phản lại đạo đức của con người càng ngày càng đọa lạc. Trong đời này chúng ta muốn hướng lên trên hoặc là đọa xuống, tự mình phải nên phản tỉnh tư duy.

ĐIỆN THỨ BA LÀ TỐNG ĐẾ VƯƠNG

28. Điện này làm chủ Hắc Thằng Đại Địa Ngục, kẻ đọa vào ngục này phần nhiều tội căn là do tà kiến, cuồng oán ngu si háo sát mà ra. Tội nhân trong ngục này thân ở trong vô lượng do tuần nóng hừng hực, bị dây trói chặt. Sau đó bị đẩy rơi xuống lưỡi dao sắt nóng, bên cạnh có chó sắt răng nanh bén nhọn đến ăn nuốt, toàn thân mỗi bộ phận đều bị phanh ra ăn nuốt, thê thảm không thể tả, bi thảm kêu trời không người cứu, cho đến khi tội nghiệp tiêu hết. Nếu được thân người thì thân phận thấp hèn xấu xa, thường bị đói khát rất ngặt, cái khổ của ngục này khổ hơn cái khổ của Hoạt Đại Địa Ngục. Thọ tội xong, nếu còn có dư tội lại đọa vào địa ngục khác, tiếp tục tiêu tội nghiệp, nhìn thấy cái khổ trong địa ngục thật là đáng sợ.

29. Đảo thung địa ngục
Là địa ngục đâm giã. Trong kinh luật nói: Lúc sanh tiền, lấy ác tâm đâm giã giết hại chúng sanh. Sau khi chết đoạ vào địa ngục này. Thí như muốn ăn ngon mỹ vị, đem thịt cá quết giã thành tương, hoặc vo thành viên tròn. Lại trong kinh Sở Khởi nói: Thường hay lừa dối lường gạt hại người, hiện nay có rất nhiều kẻ chuyên môn dối trá người già phụ nữ trẻ con, khiến cho người về già khổ sở lẻ loi không nơi nương tựa. Sau khi chết khó thoát khỏi cái khổ của đâm giã.

30. Oạt nhãn địa ngục
Là địa ngục móc mắt, quả báo của địa ngục là không bao giờ hết, rất nhiều tội chẳng phải là đơn nhất. Tạo ác nhiều thì các thứ thọ tội cũng nhiều, địa ngục móc mắt là một trong các thứ tội hình. Ngọc Chuẩn nói: Phàm là ngụy tạo văn kiện đoạt lấy tài sản sự nghiệp của kẻ khác thì đọa vào địa ngục này. Trong kinh nói phàm là kẻ tạo tác tất cả nghiệp bất thiện thì đọa vào Hắc Thằng Đại Địa Ngục, phần nhiều phải chịu lấy quả báo móc mắt.

Còn tiếp...
Cùng SaliproIT Blog chia sẻ Thế giới công nghệ 4 sao

Hiện có 1 comments :

huy cong

Cảm ơn đã chia sẽ bài viết rất hay và chi tiết
..........................
Huy Real
Đam Mê Thể Thao
ca cuoc bong da l ca cuoc bong da

Post a Comment

Bạn có thể tự do cho ý kiến, thảo luận về bài viết này nhưng phải theo những điều khoản sau:
- Phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết.
- Không mang tính chất chính trị...
- Hạn chế sử dụng Ẩn danh, hãy dùng Tên/URL để thay thế.
Lưu ý : Có thể sử dụng tag HTML cơ bản trong comment: br, b, i, u, a href= ...

:)
:(
;)
:D
=))
:-/
:x
I-)
@-)
=D:
:-q
:-w
[-X
B-)
:((
:-B
:-h
:x(
:-*
~O)
@};-

AboutRSS
Coming soon... :))