Tab Menu

Phân biệt Interface và lớp Abstract trong OOP

Interface vs Abstract class in OOP Interface vs Abstract class in OOP
Hiện nay mặc dù OOP (Object Oriented Programming) đã rất phổ biến nhưng đa số vẫn còn khá mơ hồ trong việc phân biệt và định nghĩa hai khái niệm lớp Interface và Abstract. Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về khái niệm và sự khác biệt giữa chúng, lưu ý ở đây là Abstract Class chứ không phải là Abstract Method nhé!

#bl1 What is an Abstract Class?
Lớp trừu tượng đơn giản được xem như một class cha cho tất cả các Class có cùng bản chất. Do đó mỗi lớp dẫn xuất (lớp con) chỉ có thể kế thừa từ một lớp trừu tượng. Bên cạnh đó nó không cho phép tạo instance, nghĩa là sẽ không thể tạo được các đối tượng thuộc lớp đó.

#bl1 What is an Interface?
Lớp này được xem như một mặt nạ cho tất cả các Class cùng cách thức hoạt động nhưng có thể khác nhau về bản chất. Từ đó lớp dẫn xuất có thể kế thừa từ nhiều lớp Interface để bổ sung đầy đủ cách thức hoạt động của mình (đa kế thừa - Multiple inheritance).

Ví dụ:
- Abstract class ConVat có các lớp con Chim, Ca.
- Abstract class MayMoc có các lớp con MayBay, Thuyen
- Interface: iBay, iBoi, iChay.
=> MayBay, Chim sẽ có cùng Interface là iBay. Rõ ràng mặc dù MayBay, Chim có cùng cách thức hoạt động là bay nhưng chúng khác nhau về bản chất.
=> MayBay cũng có interface là iChay nhưng Chim không thể nào kế thừa thêm abstract class MayMoc

#bl1 Abstract Class vs Interface
#bl2 Nhìn chung cả 2 đều là "bản thiết kế" cho các lớp dẫn xuất, do đó chúng chỉ chứa các khai báo Properties và Method mà không quan tâm bên trong thực hiện những gì. Nhưng cụ thể thì Abstract Class là "bản thiết kế" cho Class còn Interface là "bản thiết kế" cho Method.
(Ở đây s dùng C# làm ngôn ngữ cho ví dụ)
//** Ví dụ 1
//** Abstract class
public abstract class Employee
  {
    //Khai báo Properties
    public abstract String ID
    {
      get;
      set;
    }
    //Khai báo Method
    public abstract String Add();
    public abstract String Update();
    
  }
}
//** Interface
public interface IEmployee
  {
    //Khai báo Properties
    String ID
    {
      get;
      set;
    }
    //Khai báo Method
    String Add();
    String Update();
    
  }
}
#bl2 Do được xem là bản thiết kế cho toàn Class, nên ngoài những khai báo Properties hoặc Method bắt buộc thì Abstarct class vẫn có thể chứa thêm các Method đã được triển khai hoặc các biến hằng. Ngược lại thì Interface hoàn toàn không thể làm được điều đó.
//** Ví dụ 2
//** Abstract class
public abstract class Employee
  { 
    //Khai báo biến hằng (field and constant)
    public String id;
    public String name;

    //Khai báo Properties
    public abstract String ID
    {
      get;
      set;
    }

    //Khai báo Method
    protected abstract String Add();
    
    //Method đã triển khai không dùng abstract
    public String Update()
    {
      return "Update";
    }
  }
}
//** Interface
public interface IEmployee
  {
    //Khai báo Properties
    String ID
    {
      get;
      set;
    }
    //Khai báo Method
    String Add();
    String Update();
    
  }
}
#bl2 Toàn bộ những Method và Properties trong Interface không cần khai báo Access modifier vì mặc định là Public. Abstract class thì phải bắt buộc khai báo (Public, Protected) và bắt buộc có từ khóa abstract trong các Method và Properties được khai báo trừu tượng.
// Xem ví dụ 2
#bl2 Một điểm khác biệt nữa là ở lớp dẫn xuất của Interface class bắt buộc phải thực hiện toàn bộ những Method và Properties đã khai báo, ngược lại lớp dẫn xuất của Abstract class chỉ cần thực hiện những Method và Properties được khai báo trừu tượng (có từ khóa abstract)
//** Sử dụng Abstract class và Interface ở ví dụ 2
//** Lớp dẫn xuất Abstract class
 public class Employee1 : Employee
 {
  //Không cần khai báo lại biến hằng.

  //Triển khai Properties với từ khóa override
  public override String ID
  {
    get{ return id; }
    set{ id = value; }
  }

  //Triển khai Method với access modifier như ở Abstract class.
  protected override String Add()
  {
    return "Add";
  }
  
  //Không cần triển khai lại Update() mà chỉ việc sử dụng.

  // Phần triển khai của Employee1
  ...
 }

//** Lớp dẫn xuất Interface
 public class Employee1 : IEmployee
 {
   // Biến hằng được định nghĩa ở đây.
   protected String id;
   protected String name;

  // Triển khai Properties
  String ID
  {
    get{ return id; }
    set{ id = value; }
  }
  //Triển khai tất cả các Method có ở Interface
  public String Add()
  {
    return "Add";
  }
  public String Update()
  {
    return "Update";
  }

  // Phần triển khai của Employee1
  ...
  
 }
#bl2 Ở PHP, sự phân biệt này càng rõ ràng hơn với từ khóa implement cho Interface và extend cho Abstract class. Thực vậy, lớp dẫn xuất của Abstract class chỉ là mở rộng (extend) còn Interface thì buộc là thực hiện (implement) tất cả.

#blsrc Reference: www.codeproject.com
Cùng SaliproIT Blog chia sẻ Thế giới công nghệ 5 sao

Hiện có 6 comments

Anonymous

Bai` biet hay qua'
Minh co cau hoi la tai sao o //** Lớp dẫn xuất Interface
ban. lai goi bien = "protected"??? minh` nghi~ phai la "public" chu?? vi` o tren noi la` always "public" in Interface.

Anonymous

Bài viết rất rõ ràng, cám ơn bạn =D

Ngọc Phước Phạm

Cảm ơn bạn nhiều. Bài viết của bạn rất dễ hiểu

holeduy

Cách trình bày và lấy ví dụ rất trực quan dễ hiểu. Blog rất phù hợp để tham khảo

Cường Lại Đình

Cảm ơn bạn, blog giao diện đẹp, bài viết khá rõ ràng.

Post a Comment

Bạn có thể tự do cho ý kiến, thảo luận về bài viết này nhưng phải theo những điều khoản sau:
- Phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết.
- Không mang tính chất chính trị...
- Hạn chế sử dụng Ẩn danh, hãy dùng Tên/URL để thay thế.
Lưu ý : Có thể sử dụng tag HTML cơ bản trong comment: br, b, i, u, a href= ...

:)
:(
;)
:D
=))
:-/
:x
I-)
@-)
=D:
:-q
:-w
[-X
B-)
:((
:-B
:-h
:x(
:-*
~O)
@};-

AboutRSS
Coming soon... :))