Tab Menu

Fix: Can't format USB drive in NTFS format in win7

Can't format USB drive in NTFS format Format USB drive in NTFS format in win7
Mặc định, một số phiên bản windows 7 chỉ cung cấp tùy chọn để định dạng USB flash là FAT hoặc FAT32, không với NTFS (New TechnologyFile System).
Lý do bên dưới đây là một bất lợi trong việc sử dụng NTFS. Điều đầu tiên, tốc độ lưu giảm nhưng tốc độ đọc không thay đổi và phải cẩn thận hơn khi remove USB flash.

#bl2 Tuy nhiên, bạn vẫn có thể format nó theo NTFS vì nó có thể chứa các file có dung lượng lớn hơn 4Gb. Những bước sau đây để làm điều đó
  1. Insert the USB flash drive into the USB port.
  2. Click Start, type devmgmt.msc in the Search textbox and press Enter.
  3. Find Disk Drives and expand it.
  4. Find the USB flash drive you want to format, and double-click it. It opens the Properties dialog box.
  5. Click Policies tab.
  6. By default, the Optimize for quick removal option selected, switch it to Optimize for performance and then pressOK.
  7. Now open Computer. Right click on the USB Flash Drive and select Format. The Format dialog box now appears.
  8. Select NTFS in the File System field.
  9. Press Start and wait while the process will be completed.
  10. Now your USB Flash Drive is formatted with NTFS format.

#blsrc Microsoft support
Cùng SaliproIT Blog chia sẻ Thế giới công nghệ 4 sao

Hiện có 0 comments

Post a Comment

Bạn có thể tự do cho ý kiến, thảo luận về bài viết này nhưng phải theo những điều khoản sau:
- Phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết.
- Không mang tính chất chính trị...
- Hạn chế sử dụng Ẩn danh, hãy dùng Tên/URL để thay thế.
Lưu ý : Có thể sử dụng tag HTML cơ bản trong comment: br, b, i, u, a href= ...

:)
:(
;)
:D
=))
:-/
:x
I-)
@-)
=D:
:-q
:-w
[-X
B-)
:((
:-B
:-h
:x(
:-*
~O)
@};-

AboutRSS
Coming soon... :))