Tab Menu

Tạo trang Redirect cực kool ngay trong Blogspot

Trang redirect cho blogger, 301 Redirect page How to create 301 redirect page in blogger
Trong lần nâng cấp gần đây nhất, Blogspot đã cập nhật rất nhiều tính nắng hữu ích, trong đó có Redirect - một chức năng chuyển hướng trang rất hữu ích với blogger cũng như webmaster. Nhưng article này, s sẽ hướng dẫn bạn tạo ra một trang redirect mang phong cách của riêng bạn, điều này thật sự hấp dẫn!!

#bl3 Bạn thay đổi link một bài viết, nhưng link trước đó đã được chia sẻ ở khắp nơi, bạn không muốn khách viếng thăm qua những link cũ bị 404 page, như thế thật là tệ. Và bạn muốn có một nơi nào đó để đăng quảng cáo mà không phải embed chúng trên blog, lúc này hãy nghĩ ngay đến việc tạo một trang rediect @hanhphuc.
#bl3 Sau đây là 3 cách để tạo ra một trang redirect mà s muốn chia sẻ cùng các bạn. Đầu tiên bạn cần tạo một page để làm trang redirect. Trong Dashboard của blogspot > Pages > New page > Blank page.
Giả sử trang redirect vừa tạo có URL là http://salipropham.blogspot.com/p/redirect.html

#bl0 Cách đầu tiên
Đây là cách đơn giản nhất, bằng cách sử dụng meta tag của HTML. Cách này rất "chuối" vì nó chỉ redirect cố định đến một trang, do đó nó thích hợp redirect đến một domain mới.
<b:if cond='data:blog.url == "http://salipropham.blogspot.com/p/redirect.html"'>
   <meta content='5;url=http://www.YOUR-URL.com/' http-equiv='refresh'/>   
 </b:if>
#bl2 Hãy chèn đoạn code trên vào trước thẻ </head> của blog. Khi truy cập http://salipropham.blogspot.com/p/redirect.html thì tự động sau 5s sẽ redirect đến http://www.YOUR-URL.com/ đó là ý nghĩa của đoạn code trên.

#bl0 Cách thứ 2
Cách này phức tạp hơn xí, chính bạn phải tạo ra nội dung cho trang redirect, đổi lại bạn có thể redirect tới bất cứ một trang nào bạn muốn từ trang này. Xem demo tại http://salipropham-demo.blogspot.com #bllink
#bl3 Chúng ta sẽ bắt đầu Dashboard của blogspot > Pages chọn page redirect mới tạo và click Edit > HTML. Paste đoạn code bên dưới đây vào, đừng thay đổi gì nhé
<script type="text/javascript">
<!-- 
String.prototype.GetValue= function(para) { 
var reg = new RegExp("(^|&)"+ para +"=([^&]*)(&|$)"); 
var r = this.substr(this.indexOf("\?")+1).match(reg); 
if (r!=null) return unescape(r[2]); return null; 
} 
var str = location.href; 
//--> 
</script> 
#bl3 Tiếp theo là phần nội dung trang
<center> 
<div class="top">
<script type="text/javascript">
document.write(str.GetValue("url")); 
</script> 
</div>
</center> 
</div>

<div id="main">
<form name="loading">
<div align="center">
<script type="text/javascript">
document.write("<input style=\"text-align:center;margin:3px;font-weight::bold;\" type=\"button\" onclick=\"location.href='"+str.GetValue("url")+"'\""+" value=\"Click here to Continue\""); 
</script> 
</div>
<div align="center">
<input name="chart" size="48" border-style: none; color: black; font-family: Arial; padding: 0 1px 1px 1px;" type="text" /> <br />
<input name="percent" size="14" style="background: #efefef; border-style: none; border-width: medium; color: #0066ff; text-align: center;" type="text" /> 
<script type="text/javascript">
var bar=0; 
var line="||"; 
var amount="||"; 
count(); 
function count(){ 
bar=bar+2; 
amount =amount + line; 
document.loading.chart.value=amount; 
document.loading.percent.value="Loading ... "+bar+"%"; 
if (bar<99) 
{setTimeout("count()",50);} 
else 
{
window.location = str.GetValue("url");} 
} 
</script> 
</div>
</form>
</div>
#bl2 Lúc này, muốn redirect đến trang nào, bạn chỉ cần thêm ?url=tenwebsite vào sau URL trang redirect chúng ta tạo lúc đầu. Ví dụ http://salipropham.blogspot.com/p/redirect.html?url=http://abc.com

#bl0 Cách thứ 3
Cách này sẽ tạo ra một trang redirect cực kì pro, nó trong như thế này http://salipropham.blogspot.com/404.html #bllink nhưng có thêm chức năng redirect. Hãy cẩn thận nếu bạn chưa am hiểu blogspot vì nó có thể làm blog bạn bị out ngay. Bạn vào Template > HTML (nhớ backup trước nhé) và theo cấu trúc sau
<head>
........
</head> 
<body> 
<b:if cond='data:blog.url != "http://salipropham.blogspot.com/p/redirect.html"'>
......      
<!-- Nội dung blog của bạn -->
......
<b:else>
.....
<!-- Nội dung trang redirect -->
.....

</b:if>
</body>
#bl3 Chúc bạn thành công @love.

Cùng SaliproIT Blog chia sẻ Thế giới công nghệ 4.5 sao

Hiện có 3 comments

bksharing

Thank you!
Rất cool,mình đã làm được theo cách 2 (cách 3 sẽ làm nặng template, ko nên áp dụng)
Lúc đầu, search Google toàn tìm thấy các trang chém gió redirect 301 302 gì gì nhưng ko làm được

Post a Comment

Bạn có thể tự do cho ý kiến, thảo luận về bài viết này nhưng phải theo những điều khoản sau:
- Phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết.
- Không mang tính chất chính trị...
- Hạn chế sử dụng Ẩn danh, hãy dùng Tên/URL để thay thế.
Lưu ý : Có thể sử dụng tag HTML cơ bản trong comment: br, b, i, u, a href= ...

:)
:(
;)
:D
=))
:-/
:x
I-)
@-)
=D:
:-q
:-w
[-X
B-)
:((
:-B
:-h
:x(
:-*
~O)
@};-

AboutRSS
Coming soon... :))