Tab Menu

Bài viết liên quan theo nhiều label cho Blogger - fix lỗi Tiếng Việt

Bài viết liên quan, Related posts in blogger Related posts in blogger
Bài viết này s cùng chia sẻ đến các bạn blogger thủ thuật tạo "Bài viết liên quan - Related posts" dựa trên nhiều label và đã sửa lỗi hiển thị font Tiếng Việt của đoạn code gốc. Bằng cách này sẽ hiển thị được nhiều bài viết liên quan đến nhiều label hơn, hướng visitor đến những bài cùng chủ đề tốt hơn.

#bl2 Các bạn xem qua screenshot để thấy được kết quả hiển thị của thủ thuật này.
#bl2 Các bước thực hiện.
  1. Vào Template > Edit HTML > Proceed, check vào Expand Widget Templates.
  2. Tìm đến <data:post.body/> (thường chọn là vị trí đầu tiên nếu có nhiều kết quả).
  3. Chèn ngay sau đó đoạn code bên dưới đây.

<!-- related post -->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='widget-content'>
<h2>Các bài liên quan</h2>
<div id='saliproit183'/><br/><br/>
&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;
homeUrl3 = &quot;salipro4ever.blogspot.com&quot;;
maxNumberOfPostsPerLabel = 10;
maxNumberOfLabels = 6;
function listEntries10(json) {
var ul = document.createElement(&#39;ul&#39;);
var maxPosts = (json.feed.entry.length &lt;= maxNumberOfPostsPerLabel) ?
json.feed.entry.length : maxNumberOfPostsPerLabel;
for (var i = 0; i &lt; maxPosts; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
var alturl;
for (var k = 0; k &lt; entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == &#39;alternate&#39;) {
alturl = entry.link[k].href;
break;
}
}
var li = document.createElement(&#39;li&#39;);
var a = document.createElement(&#39;a&#39;);
a.href = alturl;
var txt = document.createTextNode(entry.title.$t);
a.appendChild(txt);
li.appendChild(a);
ul.appendChild(li);
}
for (var l = 0; l &lt; json.feed.link.length; l++) {
if (json.feed.link[l].rel == &#39;alternate&#39;) {
var raw = json.feed.link[l].href;
var label = raw.substr(homeUrl3.length+21);
label = decodeURIComponent(label);
var txt = document.createTextNode(label);
var h = document.createElement(&#39;h4&#39;);
h.appendChild(txt);
var div1 = document.createElement(&#39;div&#39;);
div1.appendChild(h);
div1.appendChild(ul);
document.getElementById(&#39;saliproit183&#39;).appendChild(div1);
}
}
}
function search10(query, label) {
var script = document.createElement(&#39;script&#39;);
script.setAttribute(&#39;src&#39;, &#39;http://&#39; + query + &#39;/feeds/posts/default/-/&#39;+ label +&#39;?alt=json-in-script&amp;callback=listEntries10&#39;);
script.setAttribute(&#39;type&#39;, &#39;text/javascript&#39;);
document.documentElement.firstChild.appendChild(script);
}
var labelArray = new Array();
var numLabel = 0;
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
textLabel = &quot;<data:label.name/>&quot;;
var test = 0;
for (var i = 0; i &lt; labelArray.length; i++)
if (labelArray[i] == textLabel) test = 1;
if (test == 0) {
labelArray.push(textLabel);
var maxLabels = (labelArray.length &lt;= maxNumberOfLabels) ?
labelArray.length : maxNumberOfLabels;
if (numLabel &lt; maxLabels) {
search10(homeUrl3, textLabel);
numLabel++;
}
}
</b:loop>
</b:loop>
&lt;/script&gt;
</div>
</b:if><br/>
<!-- /related post -->


#bl2 Tùy chỉnh:
  • Thay http://salipropham.blogspot.com bằng địa chỉ blog của bạn, lưu ý không có "/" ở cuối nhé.
  • maxNumberOfPostsPerLabel là tối đa số bài viết hiển thị ở mỗi nhãn (label).
  • maxNumberOfLabels là số nhãn (label) sẽ được hiển thị.
  • Blog của bạn phải ở chế độ public cho tất cả mọi người xem thì widget này mới hoạt động được nhé!
@love Have a good day!

Hiện có 5 comments

GIA HUNG TRINH

Chào bạn !
Mình đã làm theo các bước và thay đổi tùy chỉnh URL. Kết quả nó chỉ hiện ra dòng chữ CÁC BÀI LIÊN QUAN. Còn các nhãn và các bài viết không có. Bạn xem thử giúp mình nhé.
http://hanhtrangvaodoi1983.blogspot.sk

GIA HUNG TRINH

Cho mình hỏi có phải thay địa chỉ URL ỏ dòng này :
homeUrl3 = "salipro4ever.blogspot.com";
Mình thử 3 cách :
homeUrl3 = "http://hanhtrangvaodoi1983.blogspot.sk";
homeUrl3 = "hanhtrangvaodoi1983.blogspot.sk";
homeUrl3 = http://hanhtrangvaodoi1983.blogspot.sk;

Nhưng không có cách nào cho ra kết quả cả. Bạn xem giúp mình thử nhé

Salipro Phạm

Chào @GIA HUNG TRINH , cách thứ 2 là hợp lý đó bạn. Mình đã test lại code vẫn OK. Bạn hãy thử lại lần nữa, lưu ý Allow Blog Feed trong Site Feed để full nhé.

GIA HUNG TRINH

Thank !Mình làm được rồi. Cho mình hỏi thêm phần kết nối bạn bè google. Trước đây mình có code, nhưng đã xóa đi sau khi google thông báo ngưng tiện ích này. Bây giờ không hiểu làm cách nào để đăng nhập lấy lại code hay làm code mới.Bạn có thể giúp mình ? Cám ơn trước nha.

KakA

mình cũng áp dụng cách này nhưng hình như nó hoạt động ko ổn định lắm thì phải

Post a Comment

Bạn có thể tự do cho ý kiến, thảo luận về bài viết này nhưng phải theo những điều khoản sau:
- Phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết.
- Không mang tính chất chính trị...
- Hạn chế sử dụng Ẩn danh, hãy dùng Tên/URL để thay thế.
Lưu ý : Có thể sử dụng tag HTML cơ bản trong comment: br, b, i, u, a href= ...

:)
:(
;)
:D
=))
:-/
:x
I-)
@-)
=D:
:-q
:-w
[-X
B-)
:((
:-B
:-h
:x(
:-*
~O)
@};-

AboutRSS
Coming soon... :))