Tab Menu

Kích hoạt reactions cho Blogger - Blogger Tips

reactions blogger, reactions on blogger, tuy chinh reactions blogger, rating blogger blogspot#blkey Reactions on Blogger
Blogspot đã bổ sung tính năng "Reactions" - phản ứng về bài viết. Đây là cách rating khá tốt về bài viết cho tác giả. Mặc định blogspot cung cấp cho chúng ta ba tùy chọn (funny, interesting, cool). Chúng ta có tùy chỉnh, thêm, bớt các items theo riêng mình. Hãy kích hoạt Reactions để bài viết tương tác tốt hơn với visitors.

1. Đăng nhập vào Blogger Dashboard.
2. Chọn Layout > Edit trong phần Blog Posts, check "Reactions"
3. Save.

#bl1 Nếu nó vẫn không hiển thị, đừng lo lắng @buon! Nguyên nhân có thể do Blog của bạn đang sử dụng theme không chuẩn. Chúng ta tiếp tục nào... @nhaymat.
#bl2 Chọn Template > Edit HTML, Check  “Expand Widget Templates
#bl2 Tìm đến một trong những dòng sau
#code <p class='post-footer-line post-footer-line-3'> #/code#code <div class='post-footer-line post-footer-line-3'> #/code#code <data:post.body/>#/code
Sau đó thêm ngay phía dưới đoạn code sau
<span class='reaction-buttons'>
<b:if cond='data:top.showReactions'>
<table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>
<tr>
<td class='reactions-label-cell' nowrap='nowrap' valign='top' width='1%'>
<span class='reactions-label'>
<data:top.reactionsLabel/></span></td>
<td><iframe allowtransparency='true' class='reactions-iframe' expr:src='data:post.reactionsUrl' frameborder='0' name='reactions' scrolling='no'/></td>
</tr></table>
</b:if>
</span> 
#bl2 Save và thưởng thức...

Hiện có 0 comments

Post a Comment

Bạn có thể tự do cho ý kiến, thảo luận về bài viết này nhưng phải theo những điều khoản sau:
- Phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết.
- Không mang tính chất chính trị...
- Hạn chế sử dụng Ẩn danh, hãy dùng Tên/URL để thay thế.
Lưu ý : Có thể sử dụng tag HTML cơ bản trong comment: br, b, i, u, a href= ...

:)
:(
;)
:D
=))
:-/
:x
I-)
@-)
=D:
:-q
:-w
[-X
B-)
:((
:-B
:-h
:x(
:-*
~O)
@};-

AboutRSS
Coming soon... :))