Tab Menu

Chữ kí số - Digital Signatures

Digital Signatures, Chữ kí số Digital Signatures
Chữ ký số áp dụng các chức năng tương tự một chữ ký viết tay cho email hoặc tập tin dữ liệu số. Chữ ký số chứng thực về nguồn gốc và tính toàn vẹn và chống phủ nhận của một tập nội dung số, tài liệu hoặc dữ liệu khác. Nó không có tác dụng trong việc ngăn chặn, bảo vệ khỏi việc xem trộm nội dung thông tin số.


Việc tạo ra một chữ ký kỹ thuật số là một quá trình toán học phức tạp. Tuy nhiên, khi sự phức tạp của quá trình này được tính toán bởi máy tính. Hình vẽ bên dưới mô tả quá trình "đính" chữ kí số và chứng thực tính toàn vẹn nội dụng.
Short explain:


#bl1 Đính kèm chữ kí số
- Nội dung sẽ được hash bởi một thuật toán hash xác định. Nội dung hash tiếp tục được Encrypt với private key của sender tạo thành Signature
-  Signature được đính với data gốc thành dữ liệu chữ kí số và được gửi đi.

#bl1 Xác thực nội dung
- Dữ liệu chữ kí số sẽ được tách thành phần data gốcsignature.
- Phần data gốc được hash với cùng thuật toán bên phía người gửi. Phần signature sẽ được Decrypt bằng public key của người gửi.
- So sánh 2 nội dung hash, nếu chúng giống nhau chứng tỏ nội dung không bị thay đổi. Mặc khác chứng thực đúng người gửi. @cafe

Hiện có 0 comments

Post a Comment

Bạn có thể tự do cho ý kiến, thảo luận về bài viết này nhưng phải theo những điều khoản sau:
- Phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết.
- Không mang tính chất chính trị...
- Hạn chế sử dụng Ẩn danh, hãy dùng Tên/URL để thay thế.
Lưu ý : Có thể sử dụng tag HTML cơ bản trong comment: br, b, i, u, a href= ...

:)
:(
;)
:D
=))
:-/
:x
I-)
@-)
=D:
:-q
:-w
[-X
B-)
:((
:-B
:-h
:x(
:-*
~O)
@};-

AboutRSS
Coming soon... :))