Tab Menu

pageType - xác định trang hiện tại trong Blogspot

pageType, blogger, xac dinh trang hien tai blogspot Define PageType in blogspot
Hôm nay mình xinh giới thiệu với các bạn về một số page condition tạm dịch nôm na là điều kiện trang. Nó rất hữu ích với các bạn đang tập tành với source code của blogspot, giúp xác định được định danh mà Blogspot cho mỗi trang, dựa trên đó ta có thể thực thi đoạn code ở trang này mà không thực hiện ở trang khác.


Đầu tiên là về home page (trang chủ), dạng sau < http://yourdomain.xxx/[?abc=123]>

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'> 

  <!-- Bạn đang ở trang chủ -->

 <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'> 

  <!-- Bạn đang ở trang chủ và đang đứng tại trang index -->

 <b:else/>

  <!-- Bạn đang ở trang chủ và không đứng ở trang index -->

 </b:if>
<b:else/>

Tiếp theo ta sẽ xét tiếp điều kiện ở label (nhãn) http://yourdomain.xxx/search/label/[label123]
<b:if cond='data:blog.url == data:label.url'> 

 <!-- Bạn đang chọn label -->

 <b:else/>

 <!-- Bạn không chọn label -->

</b:if>

Tiếp nữa là điều kiện kiểm tra có phải đang xem bài viết không (item)
<b:if cond='data:blog.url != data:blog.homepageUrl'> <!-- not home page ? -->

 <!-- Bạn không đứng ở trang chủ -->

 <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'> <!-- item ? -->

 <!-- Bạn đang đọc một item (bài viết) -->

 <b:else/>

 <!-- Bạn đang không đọc bài viết nào cả -->

 </b:if>

<b:else/>

 <!-- Bạn đang đứng ở trang chủ -->

</b:if>

Kế đến là điều kiện kiểm tra một page (static page) http://yourdomain.xxx/p/page1.html
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'> <!-- static page ? -->

 <!-- Bạn đang đứng ở một static page -->

<b:else/>

 <!-- Bạn không đứng ở static page nào cả -->

</b:if>
  <!-- Trang không tồn tại -->
<b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'>

Cuối cùng là điều kiện kiểm tra bạn có ở mục lưu trữ (archive) không http://yourdomain.xxx/2011_12_04_archive.html
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'> <!-- Archive ? -->

 <!-- Bạn đang ở mục archive -->

<b:else/>

 <!-- Bạn không ở mục archive -->

</b:if>

Tham khảo chiasekienthuc.info

Hiện có 0 comments

Post a Comment

Bạn có thể tự do cho ý kiến, thảo luận về bài viết này nhưng phải theo những điều khoản sau:
- Phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết.
- Không mang tính chất chính trị...
- Hạn chế sử dụng Ẩn danh, hãy dùng Tên/URL để thay thế.
Lưu ý : Có thể sử dụng tag HTML cơ bản trong comment: br, b, i, u, a href= ...

:)
:(
;)
:D
=))
:-/
:x
I-)
@-)
=D:
:-q
:-w
[-X
B-)
:((
:-B
:-h
:x(
:-*
~O)
@};-

AboutRSS
Coming soon... :))