Tab Menu

Hướng dẫn tạo Google sites - p3

huong dan tao google sites 2012, google site tutorial,google sites, thu thuat Google sites Google sites tutorial.

Đến p3 này chúng ta đã có thể quản lý thành thạo Site ùi nhé. Tiếp theo s sẽ hướng dẫn cách tạo ra một trang và thao tác, biên tập trên trang vừa tạo. Vì trang là thành phần cơ bản của một website, nội dung quyết định nên sự thành công của một website.

2a. Tạo trang mới
Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra nhiều trang cho site. Để làm điều đó chúng ra chỉ cần click vào biểu tượng "New Page" bên góc phải.
huong dan tao google sites 2012, google site tutorial,google sites, thu thuat Google sites
Và tiếp theo chúng ta cung cấp thông tin cho trang đang tạo.
huong dan tao google sites 2012, google site tutorial,google sites, thu thuat Google sites
 1. Name your page: Tên của trang vi dụ Trang chủ, Tin tức, Hỗ trợ, Liên hệ ...
 2. You page URL: địa chỉ của trang sau khi được tạo, bạn có thể thay đổi nó.
 3. Select a template to use: Chọn kiểu trang sẽ sử dụng
  • Web page (trang bình thường như trang hiện tại bạn đang xem.)
  • Announcements (dạng trang thông báo, cập nhật tin tức.)
  • File Cabinet (xem như một hosting để lưu trữ và chia sẻ file.)
  • List (trang hiển thị dạng liệt kê các mục như excel.)
 4. Select a location: Chọn vị trí của trang.
  • Put page at the top level (trang sẽ được tạo ở mức cao nhất như danh mục chính.)
  • Put page under ... (trang con của trang đang hiển thị ở ...)
 5. Choose a different location (tùy chỉnh làm trang con của bất kì một trang nào đã tạo trược đó.)
Cuối cùng là chọn CREATE để hoàn tất. 

2b. Quản lý trang
Sau khi tạo xong trang, chúng ta click [More] > Manage site > Pages để quản lý chúng. Danh sách tất cả các trang đã được  hiển thị dạng cây hoặc list. Chúng ta có thể thay đổi vị trí của chúng bằng cách kéo thả (drag and drop). Để biên tập cho trang, trong danh sách chúng ta click chọn nó và click tiếp biểu tượng cây bút chì.
Chọn nút [More] để thay đổi và quản lý các thiết lập trên trang vừa được chọn trong phần Page actionsPage templates như trong hình

 • Revision history: Quản lý tất cả những sự thay đổi trên trang hiện tại giúp chúng ta có thể rollback dễ dàng.
 • Subscribe to .. : Giúp người quản trị có thể theo dõi được sự thay đổi của trang khi Site có nhiều admin.
 • Preview page .. : Xem trang dưới chế độ của khách viếng thăm.
 • Move page: Cho phép di chuyển trang hiện tại là con hoặc ngang cấp với một trang khác theo cấu trúc cây.
 • Delete page: Xóa page hiện tại.
 • Page settings:  Tùy chỉnh việc hiển thị tên trang, liên kết đến trang con, cho phép đính kèm và bình luận trên trang. Ngoài ra bạn cũng có thể thay đổi URL của trang tại mục Page URL hoặc thay đổi template ngay tại đây.
huong dan tao google sites 2012, google site tutorial,google sites, thu thuat Google sites
 • Save as page .. : Save trang làm template để sử dụng cho những trang sau.
 • Change page .. : Thay đổi kiểu template đã chọn ban đầu (web page, list ...).


(Tiếp theo ...)

Hiện có 0 comments

Post a Comment

Bạn có thể tự do cho ý kiến, thảo luận về bài viết này nhưng phải theo những điều khoản sau:
- Phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết.
- Không mang tính chất chính trị...
- Hạn chế sử dụng Ẩn danh, hãy dùng Tên/URL để thay thế.
Lưu ý : Có thể sử dụng tag HTML cơ bản trong comment: br, b, i, u, a href= ...

:)
:(
;)
:D
=))
:-/
:x
I-)
@-)
=D:
:-q
:-w
[-X
B-)
:((
:-B
:-h
:x(
:-*
~O)
@};-

AboutRSS
Coming soon... :))