Tab Menu

FLSM: Chia mạng con - Subnet mask

cach chia mang con, subnet mask, flsm FLSM: Fixed length subnet mask.

Sau khi xác định Network ID ở bài trước, bài này s tiếp tục chia sẻ cách chia mạng con (chia subnet mask) từ một mạng cha cho trước theo FLSM, nghĩa là chia theo độ dài subnet cố định dựa trên nhu cầu đường mạng Network ID. Cách chia này sẽ ít sử dụng nhưng nó đơn giản và cơ bản.


S sẽ không đề cập nhiều đến khái niệm mà chỉ hướng dẫn cách thức chia nhỏ lớp mạng ban đầu. Ta đã biết IP gồm 4byte được chia thành 3Class và đây là netmask mặc định của từng Class.


Dạng nhị phân
Netmask
Lớp A:
11111111 00000000 00000000 00000000
255.0.0.0
Lớp B:
11111111 11111111 00000000 00000000
255.255.0.0
Lớp C:
11111111 11111111 11111111 00000000
255.255.255.0

Tại sao phải chia mạng con?
Giả sử ta có một đường mạng thuộc class C: 192.168.1.0 /24 Từ đường mạng này ta có 2^8-2 = 254 IP cho Host. Nhưng thực tế ta cần 4 đường mạng với mỗi đường chỉ cần 50 IP làm Host, nếu dùng 192.168.1.0 - 192.168.2.0 - 192.168.3.0 - 192.168.4.0 thì số IP làm Host mỗi đường thừa quá nhiều trong khi số IP của một đường đã đủ đáp ứng. Xuất phát từ nhu cầu tiết kiệm như trên, dễ quản lý, tránh đụng độ người ta nghĩ tới việc chia nhỏ 192.168.1.0 ra thành nhiều mạng con.

Cách chia mang con.
Với FLSM, để chia mạng con ta chỉ quan tâm đến số đường mạng cần chia. Giả sử ta có đường mạng 192.168.1.0 /24 cần chia ra 4 đường mạng con. Các bước làm như sau:

Phân tích cấu trúc của địa chỉ 192.168.1.0 như sau:
+ Địa chỉ NetMask: 255.255.255.0 viết tắt /24
+ Dạng nhị phân: 11111111.11111111.11111111.00000000
+ Network ID: 11111111.11111111.11111111
+ HostID: 00000000

Xác định số Bit làm Network cần mượn.
Ta có công thức : 2^x >= m (với m là số đường mạng cần chia, x là số bit cần mượn). Ở đây 2^x >= 4 vậy x=2. Ta sẽ mượn 2bit ở phần HostID làm đường mạng. Sau khi mượn xong ta sẽ có Subnet mask cho các đường mạng con.
+ Địa chỉ SubNetMask: 255.255.255.192  viết tắt /26 (do + thêm 2 bit)
+ Dạng nhị phân: 11111111.11111111.11111111.11000000
+ Network ID: 11111111.11111111.11111111.11
+ Host ID: 000000
Giải thích: Sunnet mask 255.255.255.192 ở đâu ra? Ba byte đầu 255.255.255 ta không bàn tới (vì 8bit là 1 ~ 255) mà ta chỉ phân tích byte thứ 4. Do ta mượn thêm 2bit làm NetworkID nên ở byte thứ 4 sẽ là 11000000. Theo bảng dưới ta có giá trị 192 = 128 + 64

Bit thứ
8
7
6
5
4
3
2
1
Giá trị bit
1
1
0
0
0
0
0
0
Netmask
128
192
224
240
248
252
x
x

Xác định các đường mạng con ta cần tim “bước nhảy” cho các mạng con:
Bước nhảy k = 256 - 192 = 64
=> Ta có các mạng con sau:
Network ID: 192.168.1.0 Netmask: 255.255.255.192 (viết gọn 192.168.1.0/26)
   Khoảng IP được sd: 192.168.1.1 -> 192.168.1.62
Network ID: 192.168.1.64/26
    Khoảng IP được sd 192.168.1.65 -> 192.168.1.126
Network ID: 192.168.1.128/26
    Khoảng IP được sd 192.168.1.129 -> 192.168.1.190
Network ID: 192.168.1.192/26
   Khoảng IP được sd 192.168.1.193 -> 192.168.1.254

- Tối đa ta chỉ có thể mượn 6 bit để làm Network vì nhiều hơn thì số bit còn lại cho Host không đủ dùng. Mặc định mỗi Network đã tốn mất 2 IP là đường mạng và Broadcast ID
- Số IP mỗi đường mạng là 2^6-2 = 62. Vậy nếu đường mạng thứ 3 ta chỉ cần 2 IP thì chia như vậy là quá phí. Để khắc phục ta sẽ chia mạng theo VLSM

Hiện có 1 comments :

Post a Comment

Bạn có thể tự do cho ý kiến, thảo luận về bài viết này nhưng phải theo những điều khoản sau:
- Phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết.
- Không mang tính chất chính trị...
- Hạn chế sử dụng Ẩn danh, hãy dùng Tên/URL để thay thế.
Lưu ý : Có thể sử dụng tag HTML cơ bản trong comment: br, b, i, u, a href= ...

:)
:(
;)
:D
=))
:-/
:x
I-)
@-)
=D:
:-q
:-w
[-X
B-)
:((
:-B
:-h
:x(
:-*
~O)
@};-

About



RSS
Coming soon... :))