Tab Menu

Command not found - Set environment variables Linux

Set environment variables on Linux
Lâu ùi không vọc cái Linux, hôm nay làm cái đồ án, cài vô chạy bỗng nhiên xuất hiện mấy cái lỗi không tưởng, gõ
$service dhcpd status
service: command not found

-> vậy mới ghê. Lỗi tương tự với chkconfig và ...


Đây là lỗi:
Loay hoay một một hồi thì cũng tìm ra nguyên nhân. Lúc này muốn chạy phải gõ như lệnh dưới.
$/sbin/service dhcpd status
Vậy là biết rồi nhé! Vô set lại cái biến môi trường thôi. Trước khi set dùng lệnh sau để xem biến môi trường
$ echo $PATH
Kết quả không có /sbin là chắc ui. Để SET thêm dùng lệnh
export PATH=${PATH}:/sbin
hoặc
export TEN=/sbin
export PATH=${PATH}:${TEN}
Giải thích: ${PATH} là path hiện tại, thêm /sbin, mỗi biến cách nhau bởi ":" cool

#bl2 Tuy nhiên, cách này chỉ có tác dụng trên session hiện tại, khi logout sẽ không còn tác dụng. Nếu muốn thay đổi vĩnh viễn, bạn cần phải vào thư mục home của user hiện hành (ie: cd /home/tên-user). Sau đó edit tập tin ẩn .bash_profile thông qua root bằng lệnh
vi .bash_profile
hoăc
gedit .bash_profile
#bl3 Nếu dùng vi hãy nhấn i để insert, :x hoặc :w để save, :q! hoặc :q để exit không lưu.

Have fun!!

Hiện có 0 comments

Post a Comment

Bạn có thể tự do cho ý kiến, thảo luận về bài viết này nhưng phải theo những điều khoản sau:
- Phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết.
- Không mang tính chất chính trị...
- Hạn chế sử dụng Ẩn danh, hãy dùng Tên/URL để thay thế.
Lưu ý : Có thể sử dụng tag HTML cơ bản trong comment: br, b, i, u, a href= ...

:)
:(
;)
:D
=))
:-/
:x
I-)
@-)
=D:
:-q
:-w
[-X
B-)
:((
:-B
:-h
:x(
:-*
~O)
@};-

AboutRSS
Coming soon... :))