Tab Menu

Khởi động nhanh chương trình - Tiếp theo

run command,enviroment variables Past starting a program - Run command
Tiếp theo, s sẽ hướng dẫn bạn làm sao để có thể gọi một chương trình mà chính bạn Install vào Run command, đương nhiên là chương trình đó không có tròn list ở Bài trước rồi. Việc này cũng khá là nhanh. Bạn chỉ cần vài thao tác với Biến môi trường của Windows (Enviroment Variables).S sẽ thực hiện bằng một ví dụ cụ thể sau: S đã cài Unikey vào thư mục sau C:\SalipRoIT Programs\UniKey 4.0.8 Final trên máy. Vào Run commandunikey (Tên file chạy chương trình với phần mở rộng *.exe mặc định) sẽ báo lỗi. Để không báo lỗi bạn chỉ cần thêm đường dẫn chứa file chạy chương trình (cụ thể là UniKey.exe) vào biến Path.

Cách thêm đường dẫn vào biến môi trường: Click phải vào My computer > Properties > Advanced System Setting (Bỏ qua nếu là XP) > Advanced tab > Enviroment Variables...

Trong phần System Variables tìm đến Path, click đúp, thêm vào dấu ";" sau đó paste vào đường dẫn (C:\SalipRoIT Programs\UniKey 4.0.8 Final) > OK

Bây giờ vào lại Run command gõ unikey > Enter.


Nếu cách thủ công này khó khăn với bạn, hãy sử dụng phần mềm AddToRun

Password: saliproblog

Hiện có 0 comments

Post a Comment

Bạn có thể tự do cho ý kiến, thảo luận về bài viết này nhưng phải theo những điều khoản sau:
- Phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết.
- Không mang tính chất chính trị...
- Hạn chế sử dụng Ẩn danh, hãy dùng Tên/URL để thay thế.
Lưu ý : Có thể sử dụng tag HTML cơ bản trong comment: br, b, i, u, a href= ...

:)
:(
;)
:D
=))
:-/
:x
I-)
@-)
=D:
:-q
:-w
[-X
B-)
:((
:-B
:-h
:x(
:-*
~O)
@};-

AboutRSS
Coming soon... :))