Tab Menu

Khởi động nhanh chương trình - Run commands

cmd, run command, start program with run, run windows Past starting a program - Run command

Khi mà máy tính trở nên phổ biến, sử dụng máy tính không còn là vấn đề khó, thì nhu cầu tương tác nhanh, gọn là lựa chọn số một. Hôm nay s chia sẽ các bạn cách khởi động một ứng dụng với Run command vốn đã có mặt từ rất lâu mà ít ai biết.


Đầu tiên bạn khởi chạy RUN command bằng cách Start Menu > Run hoặc Win + R. Sau đó gõ vào các Key (từ khóa) riêng đại diện cho chương trình, ứng dụng đã cài đặt trên PC của bạn.
Ví dụ: Khởi động tiện ích xem thông số liên quan đến máy tính của bạn.
Win+R > dxdiag
Danh sách từ khóa các ứng dụng sẵn có của Windows.
Cách gọi ứng dụng bất kì từ RUN.
Sử dụng phần mềm tạo thiết lập.

- - - - - - -

Danh sách từ khóa
Applications
Từ khóa - Tên ứng dụng được gọi
calc – Starts Calculator
excel – Starts Microsoft Excel
explorer – Starts Windows Explorer
firefox – Starts Firefox if installed
iexplore – Internet Explorer
mobsync – Starts Microsoft Sychronization Tool
msimn – Outlook Express
mspaint – Starts Microsoft Paint
notepad – Starts Notepad
outlook – Starts Microsoft Outlook
powerpnt – Starts Microsoft PowerPoint
wab – Starts Windows Address Book
winchat – Starts Microsoft Chat
winword – Starts Microsoft Word
wordpad – Starts Wordpad

Control Panel
appwiz.cpl – Starts Add or Remove Programs
control – Starts the Control Panel
control desktop – Opens Display Properties
control folders – Opens Folder Options
control fonts – Opens Fonts
control mouse – Opens Mouse settings
control netconnections – Opens Network Connections
control schedtasks – Opens Scheduled Tasks
control userpasswords – Opens Users Accounts
firewall.cpl – Starts Windows Firewall
mmsys.cpl – Starts Sound and Audio Device Properties
netsetup.cpl – Starts Network Setup Wizard
powercfg.cpl – Starts Power Options Properties
sysdm.cpl – Opens System Properties
wuaucpl.cpl – Starts Windows Updates

Administration
ciadv.msc – Opens Indexing Service
compmgmt.msc – Opens Computer Management
devmgmt.msc – Opens Device Manager
diskmgmt.msc – Opens Disk Management
eventvwr.msc – Opens Event Viewer
fsmgmt.msc – Opens Shared Folders Management
gpedit.msc – Starts Group Policy Editor
ntmsmgr.msc – Opens Removable Storage Management
perfmon.msc – Opens Performance Monitor
secpol.msc – Opens Security Policies
services.msc – Opens Services Management

Utilities
chkdsk – Runs Check Disk (eg. chkdsk c:)
clipbrd – Opens Clipboard Viewer
cmd – Starts a Command Prompt window
diskpart – Runs Microsoft Disk Partitioning tool
drwtsn32 – Runs Dr. Watson Debugger
dxdiag – Runs DirectX Diagnostic Tool
eudcedit – Starts Private Character Editor
fsquirt – Runs Bluetooth Transfer Wizard
logoff – Logs off user from Windows
msconfig – Starts System Configuration Utility
mstsc – Starts Remote Desktop Connection
osk – Starts On Screen Keyboard
packager – Opens packager
regedit – Starts Registry Editor
shutdown – Runs Windows shutdown command
taskmgr – Runs Task Manager
tourstart – Starts Windows Tour

[Tiếp theo...]

Hiện có 0 comments

Post a Comment

Bạn có thể tự do cho ý kiến, thảo luận về bài viết này nhưng phải theo những điều khoản sau:
- Phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết.
- Không mang tính chất chính trị...
- Hạn chế sử dụng Ẩn danh, hãy dùng Tên/URL để thay thế.
Lưu ý : Có thể sử dụng tag HTML cơ bản trong comment: br, b, i, u, a href= ...

:)
:(
;)
:D
=))
:-/
:x
I-)
@-)
=D:
:-q
:-w
[-X
B-)
:((
:-B
:-h
:x(
:-*
~O)
@};-

AboutRSS
Coming soon... :))