Tab Menu

IP address - Xác định Network và Broadcast ID

ip address, internet protocol, chia ip, tim duong mang broadcast, network id, broadcast id IP address - Specify Network ID and Broadcast ID

Xác định địa chỉ đường mạng và địa chỉ broadcast qua IP/netmask - Đây là một điều hết sức bình thường của IT, đặt biệt là dân Network. Bài viết này xem như là note lại kiến thức thôi nhưng cũng có thể giúp được các bạn mới bắt đầu tìm hiểu network.Trước khi làm ví dụ thì chắc phải nói sơ qua IP address, network ID, Broadcast ID, Netmask là gì!? (Đây là theo cách hiểu ngắn gọn kiểu thực hành thui nhé! Còn lý thuyết về bọn nó thì dài ngoằn )

  • IP (Internet Protocol) address: Nôm na như địa chỉ nhà vậy thui, giúp phân biệt các host với nhau. IPv4 gồm 4 byte, được chia là 2 phần (địa chỉ Network, địa chỉ Host) và 3 lớp. Để xác định lớp, ta căn cứ vào byte đầu tiên (A: 1-127, B: 128-191, C: 192-223)...
  • vd:  192.168.0.5  (dang bit: 11000000.10101000.00000000.00000101)
  • Network ID: địa chỉ đường mạng là một IP mà toàn bộ các bit ở phần Host là 0.
  • Broadcast ID: địa chỉ quảng bá là một IP mà toàn bộ các bit ở phần Host là 1.
  • Netmask: phân biệt 2 IP có cùng đường mạng hay không, là một IP mà toàn bộ bit phần mạng là 1 và Host là 0.
Từng đó thui là đủ! Chúng ta bắt đầu nhen. Giả sử chúng ta có IP sau:
203.162.4.190 / 255.255.255.192 hoặc viết cách khác 203.162.4.190 / 26  Hãy xác định đường mạng và địa chỉ broadcast của nó. Sau đây là các bước thực hiện:
  • Đổi tất cả ra nhị phân.
  • Xác định số bit đường mạng thông qua Netmask.
  • Reset giá trị để tìm đường mạng và broadcast.
Bây giờ thực hiện ví dụ trên hen. Để đổi nhanh chóng Nhị Phân <-> Thập phân bạn cần nhớ bảng sau

Bit thứ
8
7
6
5
4
3
2
1
Giá trị hệ 10
128
64
32
16
8
4
2
1
Netmask
128
192
224
240
248
252
254
255

Giải thích sơ bản này cái: Dòng đầu tiên là thứ tự các Bit từ bên phải qua. Cứ Bit thứ mấy ở hệ nhị phân là 1 thì sẽ tương đương giá trị hệ 10 bên dưới. Đồng thời có nhiều bit 1 thì chỉ cần cộng lại. (vd: 001000012 = 32 + 1 = 3310). Dòng cuối thường dùng để xác định nhanh Netmask, tính từ trái qua.

Now! quay lại ví dụ nha. Đầu tiên là đổi hết ra nhị phân (Thật ra thì chẳng cần, 3 byte trong Netmask là 255 nên còn lại 1 byte cuối, nên ta chỉ cần đổi byte cuối thôi!)
255.255.255.192 =  255.255.255.11000000
203.162.4.190     =  203.162.4.    10111110
Nhìn vào Netmask dạng nhị phân ta thấy có 26 bit 1. (vì 255 = 11111111). Vậy ở IP ta cũng chia làm 2 phần: Phần đầu 26bit (Network), phần thứ hai 6bit còn lại (Host)
Theo khái niệm trên Network ID sẽ có toàn bộ các bit Host là 0.
Ta được 203.162.4.10000000 = 203.162.4.128.
Tương tự Broadcast ID 203.162.4.10111111 =  203.162.4.191

Cách khác

Trước tiên ta cũng phải căn cứ Netmask để xác định xem byte nào sẽ được đổi sang Nhị phân (Lưu ý cách này không cần đổi). Ở ví dụ này là byte cuối có giá trị 192 (Netmask).
Xác định độ rông đường mạng: 256 (chuẩn) - 192 = 64.
Vậy ta sẽ có các đường mạng sau:
192 - 64 = 128 (203.162.4.128)
128 - 64 = 64 (203.162.4.64)
.....
Căn cứ Netmask nên ta chỉ cần 1byte cuối trong IP. Xét 190 thuộc khoản đường mạng nào. Nó thuộc 192 - 64 = 128 (203.162.4.128)
Vậy
Network ID:  203.162.4.128
Broadcast ID:  203.162.4.191 (192 -1)
 

Hiện có 1 comments :

Post a Comment

Bạn có thể tự do cho ý kiến, thảo luận về bài viết này nhưng phải theo những điều khoản sau:
- Phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết.
- Không mang tính chất chính trị...
- Hạn chế sử dụng Ẩn danh, hãy dùng Tên/URL để thay thế.
Lưu ý : Có thể sử dụng tag HTML cơ bản trong comment: br, b, i, u, a href= ...

:)
:(
;)
:D
=))
:-/
:x
I-)
@-)
=D:
:-q
:-w
[-X
B-)
:((
:-B
:-h
:x(
:-*
~O)
@};-

AboutRSS
Coming soon... :))