Tab Menu

Highlight author comments blogspot

highlight author comment, comment blogspot, style cho comment blogger, Highlight bình luận của tác giả blogspot Highlight bình luận của tác giả blogspot
Làm nổi bật và tùy biến bình luận của tác giả bài viết khác với bình luận của khách viếng thăm là khá quan trọng bời vì nó giúp những người viếng thăm có thể dễ dàng kiểm soát và tập trung vào vấn về đang được bình luận, khuyến khích khách tham gia bình luận. Nó càng quan trọng hơn với bài biết có nhiều bình luận.


Đây là ví dụ cái mà s đang dùng trên blog này.

Hãy thực hiện theo những bước sau đây
 • Vào Blogger > Design > Edit HTML
 • Backup your template
 • Check "Expand widget templates"
 • Dùng Ctrl + F để tìm đến đoạn sau
     <data:commentPostedByMsg/> 
     </dt> 

     <dd class='comment-body'> 
      <b:if cond='data:comment.isDeleted'> 
       <span class='deleted-comment'><data:comment.body/></span> 
      <b:else/> 
       <p><data:comment.body/></p> 
      </b:if> 
     </dd> 
Thay toàn bộ code trên bằng đoạn bên dưới
<data:commentPostedByMsg/> 
   </dt> 
<!-- Thêm vào đoạn này -->
<b:if cond='data:comment.author == data:post.author'> 
<dd class='mbt-comment-body'> 
<p><span class="adminBtn"/><data:comment.body/></p> 
</dd>
<b:else/> 

<!-- Đây là đoạn cũ -->
     <dd class='comment-body'> 
      <b:if cond='data:comment.isDeleted'> 
       <span class='deleted-comment'><data:comment.body/></span> 
      <b:else/> 
       <p><data:comment.body/></p> 
      </b:if> 
     </dd> 

<!-- Kết thúc đoạn thêm với tag này -->
</b:if>
Sau khi can thiệp các đối tượng vào bình luận của tác giả. Các bạn phải dung css để làm nổi bật chúng lên, phù hợp với blog.
.mbt-comment-body {
background: #FFFFFF;
color: red;
border: 1px solid #008000;
}
.mbt-comment-body p .adminBtn
{
 background: url('admin.gif') no-repeat top left;
 position: relative;
 top: 0px;
 left: 0px;
}
Hãy tùy chỉnh lại Css cho thích hợp nhé! love struck

Hiện có 0 comments

Post a Comment

Bạn có thể tự do cho ý kiến, thảo luận về bài viết này nhưng phải theo những điều khoản sau:
- Phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết.
- Không mang tính chất chính trị...
- Hạn chế sử dụng Ẩn danh, hãy dùng Tên/URL để thay thế.
Lưu ý : Có thể sử dụng tag HTML cơ bản trong comment: br, b, i, u, a href= ...

:)
:(
;)
:D
=))
:-/
:x
I-)
@-)
=D:
:-q
:-w
[-X
B-)
:((
:-B
:-h
:x(
:-*
~O)
@};-

AboutRSS
Coming soon... :))