Tab Menu

Viết và chạy ứng dụng RMI trong Eclipse

rmi, rmi java, rmi plugin, rmi trong eclipse, ung dung rmi Build Java RMI applications with Eclipse

Sau khi cài đặt RMI plugin cho Eclipse, s sẽ tiếp tục chia sẻ các bước để viết và chạy một ứng dụng RMI đúng chuẩn ngay trên Eclipse.
Tất cả đã được plugin hỗ trợ, chúng ta chỉ việc tìm cách gọi và sử dụng nó thui.Cũng như các bước tạo một ứng dụng RMI trong Bài tập 1 , đầu tiên chúng ta sẽ tạo một Interface và Implements nhưng với sự hỗ trợ của RMI plugin. Để rõ ràng, các bạn theo dõi ví dụ tạo Printer bằng công nghệ RMI dưới đây do chính trang chủ cung cấp.

Tạo Interface và Printer đơn giản trên Server.


Tạo Printer phía Client.


Cách chạy ứng dụng trên một máy.Registry r = LocateRegistry.getRegistry();
r.bind("printer",new RemotePrinterImpl());
- Nếu sử dụng cách đăng kí đối tượng Remote như trong ví dụ này thì chỉ tiện dụng chạy chung trên một máy. Để chạy trên Server-Client thực sự thì cần phải cấu hình thêm nhiều.
- Cách đơn giản bạn nên dung Naming.rebind() như bài trước s đã chia sẽ.

Hiện có 0 comments

Post a Comment

Bạn có thể tự do cho ý kiến, thảo luận về bài viết này nhưng phải theo những điều khoản sau:
- Phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết.
- Không mang tính chất chính trị...
- Hạn chế sử dụng Ẩn danh, hãy dùng Tên/URL để thay thế.
Lưu ý : Có thể sử dụng tag HTML cơ bản trong comment: br, b, i, u, a href= ...

:)
:(
;)
:D
=))
:-/
:x
I-)
@-)
=D:
:-q
:-w
[-X
B-)
:((
:-B
:-h
:x(
:-*
~O)
@};-

AboutRSS
Coming soon... :))