Tab Menu

Password Door 8.4 - Khóa ứng dụng bằng mật khẩu

password door, khoa ung dung, khoa chuong trinh, app lock,lock program, ... Password protects programs on your computer.
Password Door là một chương trình để bảo vệ các ứng dụng, chương trình khác trên máy tính của bạn bằng mật khẩu. Nó bắt buộc bạn phải nhập chính xác mật khẩu trước khi chạy ứng dụng đó. Điều này rất hữu ích cho việc cá nhân hóa chương trình, ứng dụng nào đó trên máy tính dùng chung. Tính năng vô cùng mạnh mẽ, cách sử dụng dễ dàng đó là ưu điểm mà s cho là nổi bật hơn các chương trình cùng loại.

Password Door có thể thêm các tính năng bảo vệ mật khẩu cho bất kỳ chương trình trên máy tính của bạn. Nó sẽ không thay đổi các chương trình ban đầu, do đó nó sẽ không bao giờ phá hủy các chương trình, dữ liệu luôn được an toàn không đổi.

Password Door sẽ luôn luôn áp dụng sự bảo vệ cho chương trình đã được bảo vệ, những hành động sau đây sẽ không mất làm đi sự bảo vệ:
  • Di chuyển hoặc sao chép các chương trình đó đến thư mục khác.
  • Đổi tên chương trình.
  • Cài đặt và sử dụng trường hợp thứ hai.
  • Xóa và cài đặt lại chương trình được bảo vệ.

Nếu bạn muốn chương trình đó được bảo vệ ở thời gian cụ thể nào đó thôi thì Password Door hỗ trợ tùy chọn lịch trình, bạn có thể bảo vệ bất kỳ chương trình theo hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Ví dụ:
  • Bảo vệ một chương trình mỗi ngày 8:00 AM - 5:00 PM.
  • Bảo vệ một chương trình mỗi Chủ nhật.
  • Bất kỳ sự kết hợp để bảo vệ một chương trình hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng.
Screenshots của chương trình:
Nhiều tùy chọn để chọn ứng dụng cần khóa

Tùy chỉnh cho việc bảo vệ

Chọn và set mật khẩu cho ứng dụng được khóa.

Tùy chọn nâng cao cho việc bảo vệ

Lập lịch bảo vệ linh động.

Trang chủ: http://www.toplang.com/passworddoor.htm
Download PasswordDoor v8.42 (MediaFire)
.

Pass: saliproblog

Hiện có 0 comments

Post a Comment

Bạn có thể tự do cho ý kiến, thảo luận về bài viết này nhưng phải theo những điều khoản sau:
- Phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết.
- Không mang tính chất chính trị...
- Hạn chế sử dụng Ẩn danh, hãy dùng Tên/URL để thay thế.
Lưu ý : Có thể sử dụng tag HTML cơ bản trong comment: br, b, i, u, a href= ...

:)
:(
;)
:D
=))
:-/
:x
I-)
@-)
=D:
:-q
:-w
[-X
B-)
:((
:-B
:-h
:x(
:-*
~O)
@};-

AboutRSS
Coming soon... :))