Tab Menu

Lấy và thay đổi giá trị Databound controls - Asp.net

AnhDaiDienBaiDang Getting databind value in code behide - asp.net

Chúng ta có thể dùng SqlDatasource kết nối với Datalist, Gridview, Repeater Control để hiển thị dữ liệu từ SQL server thật nhanh chóng và dễ dàng. Nhưng làm sao để một lấy giá trị trả về từ các Data Control xuống Code behide bên đưới để phục vụ cho mục đích nào đó !?!?

Có lẽ có rất nhiều cách làm điều đó, nhưng đây là cách mà s thấy nó hoạt động được nên muốn chia sẽ cùng các bạn. Thông thường trên Design mode:
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Value")%>
Học asp.net chắc ai cũng biết nó trả về giá trị của trường "Value" trong database. Vấn đề là s muốn lấy giá trị đó xuống Code behide để xử lý và hiển thị trở lại giá trị nào đó. Tìm kiếm trong các diễn đàn s thấy cách này có thể dùng.
Trong Design mode ta gọi hàm trong Code behide và truyền cho nó đối tượng DataItem thế là xong.

    
      <%# GetYourData(Container.DataItem)%>
    

Tiếp theo trong Code behide có hàm sau:
protected string GetYourData(object oItem)
{
  return DataBinder.Eval(oItem, "Value").ToString();
}
Ở đây trong Code behide không tự mình Get được đối tương DataItem trên Design mode nên không thể dùng DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Value").
S cũng đang tập tành asp.net thôi nên kiến thức cũng cùi mía lắm. Nếu có cách nào hay hãy chia sẽ nhé. Thank for reading...

Hiện có 0 comments

Post a Comment

Bạn có thể tự do cho ý kiến, thảo luận về bài viết này nhưng phải theo những điều khoản sau:
- Phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết.
- Không mang tính chất chính trị...
- Hạn chế sử dụng Ẩn danh, hãy dùng Tên/URL để thay thế.
Lưu ý : Có thể sử dụng tag HTML cơ bản trong comment: br, b, i, u, a href= ...

:)
:(
;)
:D
=))
:-/
:x
I-)
@-)
=D:
:-q
:-w
[-X
B-)
:((
:-B
:-h
:x(
:-*
~O)
@};-

AboutRSS
Coming soon... :))