Tab Menu

Khái niệm về RMI trong Java

khai niem RMI, java, server/client java Getting started with RMI - Java.

Lập trình đối tượng phân tán là một trong những vấn đề nóng bỗng của công nghệ phân tán phần mềm ngày nay. Java là ngôn ngữ đi tiên phong với RMI (Remote Method Invocation) - một kĩ thuật cài đặt các đối tượng phân tán vô cùng hiệu quả và linh động.


Thông thường các chương trình của chúng ta được viết dưới dạng thủ tục hoặc hàm và việc các hàm gọi lẫn nhau, truyền tham số hay kết quả cho nhau chỉ xảy ra ở máy cục bộ. Kỷ thuật RMI (Remote Method Invoke) – mang ý nghĩa triệu gọi phương thức từ xa – là cách thức giao tiếp giữa các đối tượng trong Java có mã lệnh cài đặt nằm trên các máy khác nhau có thể triệu gọi lẫn nhau.

Để giải quyết một số vấn đề trong việc truyền thông giữa Client/Server. RMI không gọi trực tiếp mà thông qua lớp trung gian. Lớp này tồn tại ở cả hai phía Client và Server. Lớp ở máy Client gọi là Stub, lớp ở máy Server gọi là Skel (Skeletion).

Các đặt tính của RMI

- RMI là mô hình đối tượng phân tán của Java, nó giúp cho việc truyền thông giữa các đối tượng phân tán được dễ dàng hơn.
- RMI là API bậc cao được xây dựng dựa trên lập trình Socket.
- RMI không những cho phép chúng ta truyền dữ liệu giữa các đối tượng trên các hệ thống máy tính khác nhau, mà còn triệu gọi các phương thức trong các đối tượng ở xa (Remote Object).
- Việc truyền dữ liệu giữa các máy khác nhau được xử lý một cách trong suốt bởi máy ảo Java (Java virtual machine).
- Tương tự như mô hình Client/Server, RMI vẫn lấy/duy trì khái niệm của Client và Server, tuy nhiên cách tiếp cận (approach) của RMI linh hoạt hơn, mềm dẻo hơn so với môt hình Client/Server.
- Một điều thuận lợi quan trong nhất của RMI là nó cung cấp cớ chế callbacks, nó cho phép Server triệu gọi các phương thức ở Client.

Kiến trúc cơ bản của RMI

Remote interface: Nên extend từ java.rmi.remote.Nó khai báo tất cả các phương thức mà Client có thể triệu gọi. Tất cả các method trong interface này nên throw RemoteException
Remote implementation: Được thực thi từ Remote interface và mở rộng từ UnicastRemoteObject. Triển khai các method được khai báo trong Interface tại đây. Nó là một Remote Object thực sự. Phát sinh hai lớp trung gian Stub và Skel.
Server class bao gồm:
- RMI registry: Bộ đăng kí này sẽ đăng kí một Remote object với Naming Registry. Giúp các Remote object được chấp nhận khi gọi các method từ xa.
- Các class thực thi trên server.
Client class: Truy vấn trên tên Remote object trên RMI registry, thông qua stub để gọi các phương thức trên server.

Cách làm việc của RMI

- Các Đối tượng ở phía Server đăng kí với bộ đăng kí RMI registry.
- Client kiểm tra các đối tượng ở xa trong RMI Registry.
- Vị trí của một đối tượng ở xa được xác định trong RMI Registry. Một stub được trả về cho Client.
- Remote object có thể được sử dụng tương tự như Local object để truy xuất đến toàn bộ tài nguyên. Việc truyền thông giữa Client và Server được xử lý bởi Stub và Skel.
Những phiên bản sau này của RMI bạn không còn thấy sự hiện diện của Skel rõ ràng nữa.

Tìm hiểu thêm về RMI tại Overview of RMI

Hiện có 2 comments

Duc Chien

Bạn còn tài liệu nào về RMI callback không ? Mình sẽ rất cảm ơn nếu bạn chia sẻ .
Email :ducchien8991@gmail.com
Thanks bạn nhiều !

Post a Comment

Bạn có thể tự do cho ý kiến, thảo luận về bài viết này nhưng phải theo những điều khoản sau:
- Phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết.
- Không mang tính chất chính trị...
- Hạn chế sử dụng Ẩn danh, hãy dùng Tên/URL để thay thế.
Lưu ý : Có thể sử dụng tag HTML cơ bản trong comment: br, b, i, u, a href= ...

:)
:(
;)
:D
=))
:-/
:x
I-)
@-)
=D:
:-q
:-w
[-X
B-)
:((
:-B
:-h
:x(
:-*
~O)
@};-

AboutRSS
Coming soon... :))