Tab Menu

Bài 3 - Cách biên dịch bài Java đầu tiên

Cach chay chuong trinh java, bien dich java, bai java dau tien, bien moi truong How to compile and run the first java program.

Như bài trước s đã đề cập, để viết một chương trình java có rất nhiều IDE hỗ trợ, nhưng bài này chủ yếu s nói về cách config biến môi trường, biên dịch và chạy một chương trình java theo cách cơ bản nhất nên s sẽ chọn viết bằng notepad và biên dịch trên bằng command line.Bài trước s đã chia sẻ những điều cần thiết để có thể viết một chương trình java rồi, nên bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào ngay với ví dụ kinh điển : HelloWorld.
Đầu tiên bạn mở notepad và code như sau:
public class HelloWorld
{
  public static void main(String[] args)
  {
  System.out.println("Hello Java' World!");
  }
}
Bạn lưu lại tập tin vừa tạo cùng tên với tên Class và có phần mở rộng là .java. Ở đây s lưu trong thư mục D:\java với tên HelloWorld.java

Tiếp theo chúng ta sẽ biên dịch tập chương trình java trên. Mở Command Prompt và chuyển sang thư mục chứa file java mới tạo (Run > gõ cmd > D: > Enter > cd java). Gõ lệnh dir bạn sẽ thấy HelloWorld.java. S khuyên bạn nên vào \system32 để copy file cmd.exe vào thư mục chứa file java, như thế t không cần cd vào thư mục nữa. Để biên dịch ta sử dụng lệnh sau
javac HelloWorld.java
Nếu bạn thấy xuất hiện lỗi: the system cannot find message text for message number 0x2331 in the message file for application hay tương tự nghĩa là bạn chưa cấu hình biến môi trường cho Java hoạt động. Cách cấu hình s sẽ nói ở cuối bài. Ngược lại nếu biên dịch thành công bạn sẽ được một file cùng tên với phần mở rộng là .class, bài này là HelloWorld.class

Cuối cùng bạn chạy thử chương trình đầu tay của mình bằng lệnh java. Lưu ý không có phần mở rộng nha.
java HelloWorld
Nếu thành công màn hình sẽ in ra Hello Java' World!
Một vài trường hợp xảy ra lỗi:
- Error: Could not find or load main class HelloWorld nghĩa là lớp HelloWorld chưa được biên dich hoặc không tồn tại.
- Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: HelloWorld ... còn đây là lỗi khi bạn đã biên dịch nhưng cd không đúng thư mục
Các bạn có thể viết các lệnh trên vào một file .cmd hoặc .bat để sau này cần chạy lại chỉ việc Click thôi.
Cách cấu hình biến môi trường cho Java.
Bạn click phải vào biểu tượng My computer > Properties > Advanced > Environment Variables.. > System variables > Path

Sau đó thêm vào đường dẫn tới thư mục bạn cài JDK, ví dụ
C:\Program Files\Java\jdk1.7.0\bin
Lưu ý dấu ; trước và sau đường dẫn nhé.

Hiện có 2 comments

Lucky

Bạn ơi! Mình gặp lỗi! "Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: HelloWorld ..." nhưng mình cd đúng thư mục rồi!! Không biết sao lại thế!? Bạn giải thích hộ mình được không?!

MinhThuanLuu

Anh ơi, e không biết lỗi 'Error: Could not find or load main class HelloWorld' phải sửa chi tiết như thế nào! Anh giúp e với!

Post a Comment

Bạn có thể tự do cho ý kiến, thảo luận về bài viết này nhưng phải theo những điều khoản sau:
- Phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết.
- Không mang tính chất chính trị...
- Hạn chế sử dụng Ẩn danh, hãy dùng Tên/URL để thay thế.
Lưu ý : Có thể sử dụng tag HTML cơ bản trong comment: br, b, i, u, a href= ...

:)
:(
;)
:D
=))
:-/
:x
I-)
@-)
=D:
:-q
:-w
[-X
B-)
:((
:-B
:-h
:x(
:-*
~O)
@};-

AboutRSS
Coming soon... :))