Tab Menu

Cài đặt Omnet++ 4 trên Ubuntu 10.10

AnhDaiDienBaiDang OMNeT + + là một môi trường mô phỏng sự kiện. Khu vực ứng dụng chính của nó là sự mô phỏng của các mạng lưới truyền thông, nhưng vì kiến trúc chung và linh hoạt của nó nên sử dụng thành công trong các lĩnh vực khác như mô phỏng các hệ thống CNTT phức tạp, tạo hàng đợi mạng hoặc kiến trúc phần cứng. OMNeT++ cung cấp một IDE dựa trên Eclipse.

Truy cập vào trang chủ OMNet++ : http://www.omnetpp.org/ để tìm hiểu thêm.
Nhân tiện hôm qua s mới cài OMNet++ (cũng khá vất vả!) nên viết article này chia sẻ cùng ace.

Download OMNet++.
- Các bạn truy cập trang chủ download và đọc hướng dẫn cài đặt trước khi cài nhé. S down bản Omnet++ 4.1 là file: omnetpp-4.1-src.gz
- Sau khi down về đặt tại thư mục Home (là thư mục /home/"TenNguoiDung")
- Giải nén :
$ tar xvfz omnetpp-4.1-src.gz

Cài đặt và cập nhật các gói cơ sở.
- Chạy lần lượt các lệnh bên dưới với Terminal
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install build-essential
$ sudo apt-get install gcc
$ sudo apt-get install g++
$ sudo apt-get install flex
$ sudo apt-get install bison
$ sudo apt-get install perl
$ sudo apt-get install tcl-dev
$ sudo apt-get install tk-dev
$ sudo apt-get install blt
$ sudo apt-get install libxml2-dev 
$ sudo apt-get install zlib1g-dev
$ sudo apt-get install openjdk-6-jre
$ sudo apt-get install doxygen
$ sudo apt-get install libopenmpi-dev 
$ sudo apt-get install graphviz
$ sudo apt-get install openmpi-bin 
$ sudo apt-get install libpcap-dev
$ sudo apt-get install libboost-dev
$ sudo apt-get install python-wxgtk2.6
$ sudo apt-get install tk8.4-dev
$ sudo apt-get install tcl8.4-dev
$ sudo apt-get install xsltproc
- Quá trình này sẽ mất khá nhiều thời gian (vài giờ), yêu cầu phải kết nối Internet.

Thiết lập biến môi trường.
- Gõ lệnh
$ gedit ~/.bashrc
- Chèn vào cuối file
export PATH=$PATH:/home/"TenNguoiDung"/omnetpp-4.1/bin
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$HOME/omnetpp-4.1/lib
export TCL_LIBRARY=/usr/share/tcltk/tcl8.4
- Tắt và mở lại Terminal.

Cài đặt OMNet++.
- Di chuyển vào thư mục cài đặt và cài đặt
$ cd omnetpp-4.1/
$ ./configure
$ make
- Kiểm tra lại quá trình cài đặt, nếu thấy chương trình chạy lên thì đã thành công
$ cd samples/dyna
$ ./dyna
- Khởi động OMNet++
$ omnetpp
Trong quá trình ./configure nếu có báo lỗi thì hãy xem có thể bạn thêm chưa đúng vào file .bashrc. Nếu không dc cứ đọc InstallGuide

Hiện có 0 comments

Post a Comment

Bạn có thể tự do cho ý kiến, thảo luận về bài viết này nhưng phải theo những điều khoản sau:
- Phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết.
- Không mang tính chất chính trị...
- Hạn chế sử dụng Ẩn danh, hãy dùng Tên/URL để thay thế.
Lưu ý : Có thể sử dụng tag HTML cơ bản trong comment: br, b, i, u, a href= ...

:)
:(
;)
:D
=))
:-/
:x
I-)
@-)
=D:
:-q
:-w
[-X
B-)
:((
:-B
:-h
:x(
:-*
~O)
@};-

AboutRSS
Coming soon... :))