Tab Menu

Simulate pressure của PEN không hoạt động

AnhDaiDienBaiDang Bạn làm gì khi mà thực hiện "như khuôn" theo TUT hướng dẫn mà simulate pressure của PEN tool vẫn không làm việc. Khoan hãy bỏ cuộc, đơn giản chỉ cần tinh chỉnh lại thiết lập mặc định một chút là "OK con gà đen" ngay thui. Do các phiên bản mới sau này CS4, CS5 không chọn simulate pressure làm mặc định. Chọn công cụ Brush (B). Sau đó vào menu Window > Brush hoặc F5. Trong Brush Tip Shape panel tick và chọn Shape Dynamics. Vùng chọn bên phải thiết lập Control: Pen Pressure. Thật đơn giản phải ko nè.
Giờ thì mặc sức cho các TUT ánh sáng rùi nhen.

AboutRSS
Coming soon... :))