Tab Menu

Ẩn thanh navbar - Remove navbar Blogger Blogspot

delete navbar blogger, remove navbar, an navbar blogger blogsot Remove navbar Blogger/Blogspot
Thanh tiêu đề trên đỉnh của Blogspot gọi là navbar, nó cũng khá hữu ích đối với các blogger, nhưng đôi khi sự hiện diện của nó là cho giao diện chúng ta không còn PRO, thậm chí gây khó chịu. Hôm nay, s cùng chia sẻ cách loại bỏ navbar hay chính xác là ẩn nó đi khỏi blog của bạn.


Nhanh thui, chúng ta sẽ bắt đầu @hanhphuc
#bl1 Cách thứ nhất
Chúng ta sẽ ẩn nó đi bằng CSS
#navbar-iframe{
 height: 0px;
 visibility: hidden;
 display: none;
Nếu không thành công, đó là do một số template có sự khác biệt, hãy thử bằng đoạn css này
#navbar {
height:0px;
visibility:hidden;
display:none
}
#bl1 Cách thứ 2
Dựa vào javascript, do blogspot sẽ căn cứ vào vị trí của thẻ <body> để chèn navbar. Ta sẽ đánh lừa nó một chút với đoạn script bên dưới. Tìm đến thẻ <body> và thay nó bằng đoạn script này
<script type="text/javascript">
}
<![CDATA[ 
<!-- 
  /*<body>*/ 
--> 
]]> 
</script>
<body>

Have fun!!! @love

Hiện có 0 comments

Post a Comment

Bạn có thể tự do cho ý kiến, thảo luận về bài viết này nhưng phải theo những điều khoản sau:
- Phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết.
- Không mang tính chất chính trị...
- Hạn chế sử dụng Ẩn danh, hãy dùng Tên/URL để thay thế.
Lưu ý : Có thể sử dụng tag HTML cơ bản trong comment: br, b, i, u, a href= ...

:)
:(
;)
:D
=))
:-/
:x
I-)
@-)
=D:
:-q
:-w
[-X
B-)
:((
:-B
:-h
:x(
:-*
~O)
@};-

AboutRSS
Coming soon... :))