Tab Menu

Sửa lỗi: ... must end with the ';' delimiter

must end with the The reference to entity XXX must end with the ‘;’ delimiter
Đang say sưa design cho blogger, vừa chèn vào vùng soạn thảo HTML một liên kết (link) bỗng nhiên xuất hiện lỗi: Thông báo lỗi XML: The reference to entity XXX must end with the ‘;’ delimiter


Xem lại link vẫn không thấy gì bất ổn???
Thật ra đó chỉ là một lỗi khi lưu link xuống file XML của Blogger mà thui. Bạn chỉ cần tìm đến link đó và thay tất cả các kí tự "&" có trong link thành "&"
Ví dụ bạn đang có URL sau
http://abc.com/index.php?sid=zzz&br=xxx&dk=yyy
Bây giờ hãy thay bằng
http://abc.com/index.php?sid=zzz&br=xxx&dk=yyy
Ok! vậy là vấn đề được giải quyết rồi nhé.

Hiện có 2 comments

Đỗ Huy Toàn
This comment has been removed by a blog administrator.
Hai Khuchoang

thank bạn, quá hay, mình đã chỉnh được

Post a Comment

Bạn có thể tự do cho ý kiến, thảo luận về bài viết này nhưng phải theo những điều khoản sau:
- Phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết.
- Không mang tính chất chính trị...
- Hạn chế sử dụng Ẩn danh, hãy dùng Tên/URL để thay thế.
Lưu ý : Có thể sử dụng tag HTML cơ bản trong comment: br, b, i, u, a href= ...

:)
:(
;)
:D
=))
:-/
:x
I-)
@-)
=D:
:-q
:-w
[-X
B-)
:((
:-B
:-h
:x(
:-*
~O)
@};-

AboutRSS
Coming soon... :))