Tab Menu

Đăng nhập với SQL Server Authentication

SQL Server Authentication Login SQL Server Authentication error
Login failed for user 'user'. Reason: The account is disabled
Server Name: SALIPROIT-PC\SQLEXPRESS
Error Number: 18470
Severity: 14
State: 1
Line Number: 65536
Lúc cài đặt SQL Server Management Studio (SQLsms), nếu không thay đổi gì thì nó mặc định xác thực với user hệ thống (Window Authentication).
Nhưng vì một lý do gì đó, bạn muốn đăng nhập vào SQLsms với quyền xác thực SQL Server Authentication nhưng xuất hiện lỗi như trên. Hãy giải quyết như sau:

Cài đặt Visual studio 2008 (bỏ qua nếu không cần)
Cài đặt SQL Server management studio
Sử dụng Window Authentication để kết nối vào cơ sở dữ liệu. Click chuột phải vào Server trên máy tính (SALIPROIT-PC\SQLEXPRESS...) trong hộp phía bên trái –> chọn Properties –> chọn Security –> chọn SQL Server and Windows Authentication mode –> chọn OK.
Trong cửa sổ Object explorer, chọn Security folder –> Logins. Click chuột phải vào user muốn tạo, chọn Properties, đặt password cho user. Tiếp tục chọn Status như hình
Ở phần Permission to connect ... tick vào Grant. Ở Login tick vào Enabled.
Click chuột phải vào  Server trên máy tính  chọn Restart (quan trọng)

Hiện có 0 comments

Post a Comment

Bạn có thể tự do cho ý kiến, thảo luận về bài viết này nhưng phải theo những điều khoản sau:
- Phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
- Nội dung phải liên quan đến bài viết.
- Không mang tính chất chính trị...
- Hạn chế sử dụng Ẩn danh, hãy dùng Tên/URL để thay thế.
Lưu ý : Có thể sử dụng tag HTML cơ bản trong comment: br, b, i, u, a href= ...

:)
:(
;)
:D
=))
:-/
:x
I-)
@-)
=D:
:-q
:-w
[-X
B-)
:((
:-B
:-h
:x(
:-*
~O)
@};-

AboutRSS
Coming soon... :))